Kurser hos Komvux som anpassad utbildning

Hos oss kan du läsa en särskild utbildning för vuxna på en nivå som passar dig.

Vill du beställa kurskatalogen eller om har frågor kan du ringa eller besöka oss på Vuxenutbildningscentrum.

Orienteringskurser

 • Digitala verktyg
 • Samhällsorienterade ämnen

Grundläggande nivå motsvarande anpassad grundskola

Engelska

 • Tala och samtala
 • Lyssna och läsa
 • Skriva
 • Kultur och samhälle

Matematik

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Problemlösning, tid och pengar
 • Sannolikhet och statistik
 • Geometri

Svenska

 • Tala, lyssna och samtala
 • Läsa och skriva
 • Texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning

Svenska som andraspråk

 • Tala, lyssna och samtala
 • Läsa och skriva
 • Texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning

Anpassad gymnasieskola

Engelska

 • Kommunikationens innehåll, produktion och interaktion
 • Reception

Samhällskunskap

 • Trafikantkunskap

Matematik

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Samband och förändring
 • Problemlösning
 • Sannolikhet och statistik
 • Geometri

Svenska som andraspråk

 • Muntlig kommunikation
 • Texter
 • Lässtrategier, uttal och ordkunskap
 • Formellt och informellt språkbruk samt informationssökning

Svenska

 • Muntlig kommunikation
 • Texter
 • Lässtrategier och ordkunskap
 • Formellt och informellt språkbruk samt informationssökning