Logotyp
Visa sökformulär

Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsan kan hjälpa dig med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Här kan du också få hjälp med både fysiska och psykiska insatser. I Västerås stad arbetar vi förebyggande mot droger och har en idrottskonsulent för att uppmuntra dig som är ung till fysisk aktivitet.

Elevhälsan

Du som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har rätt att besöka elevhälsan när du behöver. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande, och du kan få hjälp med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Här kan du få träffa skolläkare, skolsköterska, psykolog eller kurator. Om du behöver specialpedagogiska insatser har vi också personal som kan tillgodose dina behov.

Du som går i grundskolan och grundsärskolan får besöka elevhälsan minst tre gånger, ibland redan när du går i förskoleklass. Hälsobesöken är jämnt fördelade under skoltiden och vid varje tillfälle får du göra en allmän hälsokontroll. Du kan också besöka elevhälsan om du behöver undersöka din syn eller hörsel. Du som går i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får göra minst en allmän hälsokontroll.

Du kontaktar elevhälsan genom din skola.

Läs mer om barnvaccinationsprogram på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om råd om vård i Västmanland på 1177s webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om ung och mår dåligt, om hjälp och stöd, här

Idrottskonsulent

Vill du träna en idrott? Då kan kommunens idrottskonsulent hjälpa dig att hitta något som passar dig. Idrottskonsulentens uppgift är bland annat att locka elever till fysisk aktivitet för att komplettera ämnet idrott och hälsa. Varje år kan du delta i ett stort antal prova på-arrangemang och tävlingar. Idrottskonsulenten kan hjälpa dig att starta och driva en skolidrottsförening och även erbjuda utbildningarna Ung Ledare, Skolidrottsföreningen och Idrottsledaren. Konsulten är också en länk mellan skolan och Västerås övriga idrottsförbund och idrottsföreningar.

Förebyggande arbete mot alkohol och droger

I Västerås vill vi att ungdomstiden ska vara fri från alkohol och att ingen ska prova narkotika. Därför arbetar skola, fritidssektor och familjecentrum för att motverka att du som är ung använder alkohol och droger. Till sin hjälp har de en samordnare som har god kännedom om lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete och kan förmedla kunskap om metoder, litteratur och föreläsare.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Jullovsaktiviteter på fritidsgårdarna

    För dig som är mellan 13 och 18 år finns det gott om aktiviteter på fritidsgårdarna under jullovet. Här hittar du alla öppettider och det mesta som händer. Följ fritidsgårdarna på sociala medier för m...

  • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

    Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildnin...

Hjälpte informationen på denna sida dig?