Förskola

Så söker du plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg, allmän förskola och omsorg på obekväm arbetstid.

På länkarna nedan har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående förskolor i Västerås.

Antal barn och personal per förskola i Västerås 2021, Skolverket Excel, 873.5 kB.

Resultat enkäter förskolan 2023 Excel, 879.2 kB.

Information om att ansöka, ändra och säga upp plats

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank. Det fungerar bäst att använda webbläsaren Chrome.

Förskolor i Västerås

Förskolorna i bokstavsordning. Om du klickar på förskolans namn i listan nedan ser du en länk till förskolans webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om förskolans arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Du kan söka på följande i sökrutan nedan, så visas förskolorna i en lista.

  • Utförare: Kommunal, Fristående.
  • Inriktning: Föräldrakooperativ, I Ur och Skur, Kristen, Montessoripedagogik, Reggio Emilia, Sverigefinsk, Waldorfpedagogik.
  • Område: Till exempel Bjurhovda, Gideonsberg, Irsta, Pettersberg, Skallberget, Vallby, Viksäng.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om förskola

Förskolan är till för barn från ett års ålder. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Du betalar en avgift när ditt barn går i förskola. Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola tre timmar per dag som är avgiftsfri. Då blir avgiften lägre för alla barn 3-5 år.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Rätt till förskola, Skolverket Länk till annan webbplats.

Om förskolan, Skolverket Länk till annan webbplats.

About preschool in english and other languages, Skolverket Länk till annan webbplats.

Två barn som ligger bland färgglada klossar. 

Vad gäller?

Alla barn från ett års ålder ska erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg från det datum som behov finns. Det är bara kommunala utförare som måste erbjuda en plats inom fyra månader. Du måste ansöka minst fyra månader i förväg.

Barn till föräldralediga och arbetssökande

Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 15 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka. Kontakta aktuell förskola för att få veta vilka tider som gäller.

Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 20 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka. Kontakta aktuell förskola för att få veta vilka tider som gäller.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det motsvarar 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer grundskolans terminer och lov, det innebär att barnet är ledigt när skolan har lov. Kontakta aktuell förskola för att få veta vilka tider som gäller. Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Modersmål

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd.

Hällby förskola erbjuder tvåspråkig förskoleverksamhet för barn 1-5 år. Verksamheten är både på finska och svenska.

Information om modersmål

Så här jobbar vi

En del förskolor har speciell pedagogik eller inriktning. De vanligaste formerna är Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik eller Reggio Emilia-inriktning. Det finns också många andra inriktningar och profiler. Mer information hittar du på förskolornas egna webbplatser.

Förskolan har en egen läroplan, som ligger till grund för att verksamheten håller en hög kvalitet. Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående och enskilda verksamheten drivs av bolag, föreningar, stiftelser eller kooperativ.

Läroplan för förskolan, Skolverket Länk till annan webbplats.

Föräldrasamverkan

Genom att engagera dig i till exempel ett föräldraråd får du som förälder en inblick i vad som sker i förskolan och möjlighet att påverka. På många förskolor finns det en arbetsgrupp där rektor kan diskutera frågor med representanter för föräldrar och personal. Gruppen får lägga fram sina synpunkter och ge råd, men besluten fattas av rektor.

Frågor

Om du har frågor om en specifik förskola kontaktar du förskolan. Om du har andra frågor, till exempel om avgifter eller hur du önskar förskola, kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar förskolenämnden för förskola och pedagogisk omsorg. Kulturnämnden ansvarar för öppen förskola. Nämnderna medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta respektive nämnd om du har frågor om politiska beslut i förskolan eller öppna förskolan.

Synpunkter och klagomål

I Västerås stad är vi angelägna om att förskolorna har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla förskolor ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Förskolorna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska förskolan åtgärda dem.

Om ditt barn går i en kommunal förskola

Steg 1 Förskolan

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en kommunal förskola ska du först vända dig direkt till förskolan. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

  • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på din förskola. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
  • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på en kommunal förskola Länk till annan webbplats.

Steg 2 Verksamhetschef

Om förskolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta verksamhetschefen för förskoleverksamheten.

Kontaktuppgifter barn- och utbildningsförvaltningen

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av verksamhetschefen för förskoleverksamheten, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Om ditt barn går i en fristående förskola

Steg 1 Förskolan

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en fristående förskola ska du först vända dig direkt till förskolan och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad som har tillsynsansvar för fristående förskolor.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås