Logotyp
Visa sökformulär

Ansök eller säg upp plats

Med e-tjänsten kan du

 • anmäla behov
 • ansöka om plats
 • säga upp plats
 • ange och uppdatera grund för placering
 • ange och uppdatera inkomstuppgifter
 • ange och uppdatera din e-postadress

När grund för placering ändras, så måste ändringen i god tid anmälas i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ändra samtidigt också för syskon.

Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation, som du får av din bank. Om du använder e-legitimation måste du tillfälligt starta ditt BankID säkerhetsprogram manuellt på din dator för att kunna logga in. Västerås stad arbetar på en lösning för att programmet ska starta med automatik.

I Västerås stad har du möjlighet att jämföra förskola i webbverktyget Jämför service. Läs mer om Jämför service härlänk till annan webbplats

Så här gör du

Så här gör du

Beviljande av plats

När du har anmält att ditt barn behöver en plats i förskola, gäller även allmän förskola, eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) bedömer Västerås stad om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Vi baserar bedömningen på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuella ytterligare faktorer som är viktiga i det enskilda fallet.

Meddela alltid ändrade förhållanden, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst. Det gör du i e-tjänsten och även när du väntar på att bli erbjuden plats. Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från studieanordnare och A-kassa. I vissa fall behöver du också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade och du ska lämna nytt intyg till Västerås stads kontaktcenter före varje ny period eller kurs. Beslutet om rätt till någon av verksamhetsformerna kan kontrolleras med stickprov.

Pojke och flicka med pedagog ute

Erbjudande om plats

När en plats blir ledig får du ett platserbjudande. Det måste du svara på. Det gör du i e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet.

Vårt mål är att alla barn från ett års ålder ska få ett erbjudande om plats från det datum som behov finns. Ansökan ska ha kommit in minst fyra månader innan behov finns. Kommunala utförare är skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader. Hela kommunen är alternativ för att erbjuda plats och det är därför inte säkert att ditt barn får en plats på den förskola ni har sökt plats på. Om du har sökt till fristående eller enskild verksamhet får du ett erbjudande från enheten när det finns en plats ledig.

Tillgång till plats

Om efterfrågan på plats i kommunal förskola är större än tillgången erbjuds plats i följande ordning:

 • Barn som enligt skollagen kapitel 8 paragraf 7 behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
 • Önskat behovsdatum (enligt skollagen).
 • Så nära barnets eget hem som möjligt (enligt skollagen).
 • Om flera barn har samma behovsdatum erbjuds barn som har syskon på samma förskola plats först. Med syskon avses barn som är folkbokförda på samma adress.
 • Om flera barn har samma behovsdatum och söker till samma förskola erbjuds det äldre barnet plats först.

Fristående förskolor hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Barn som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Läs mer om möjlighet att ha plats i annan kommun här

Säg upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Uppsägningstid

Uppsägningstiden i alla verksamheter är två månader och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen.

Om ditt barn byter verksamhet gäller följande:

 • Vid byte av verksamhet från förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till avgiftsfri allmän förskola är det två månaders uppsägningstid.
 • Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Läs mer om regler för förskola och pedagogisk omsorg här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du ansöker eller säger upp barnets plats vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Om din fråga gäller tillgång till plats i fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg kontaktar du den aktuella enheten direkt.

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén. Läs mer om språkhjälp här

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

  Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

 • Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

  Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?