Logotyp
Visa sökformulär

Avgifter

I Västerås har vi maxtaxa. Det innebär att högsta avgiften för ett barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) är 1382 kronor per månad.

Avgifter

Inkomsttaket för maxtaxa är 46080 kronor per måndad före skatt och baseras på hushållets sammanlagda inkomster.

Avgiften gäller från och med första inskolningsdagen och betalas i efterskott varje månad. Du betalar avgiften till Västerås stad även om ditt barn har fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem). Du måste betala avgiften även om barnet är hemma för sjukdom eller ni har semester. Vid utebliven betalning använder sig Västerås stad av räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso. Hushåll där avgiften beräknas hamna under 100 kronor betalar ingen avgift.

För barn 1-3 år - upp till 15 timmar per vecka

Barn 1: 2,25 % av inkomsten, dock högst 1037 kronor per månad

Barn 2: 1,5 % av inkomsten, dock högst 691 kronor per månad

Barn 3: 0,75 % av inkomsten, dock högst 346 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

För barn 1-3 år – mer än 15 timmar per vecka

Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1382 kronor per månad

Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 922 kronor per månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 461 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Avgiften gäller till och med den 14 augusti det år barnet fyller tre år.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) här. Avgiften är preliminär

För barn 3-5 år

Barn 1: 2,25 % av inkomsten, dock högst 1 037 kronor per månad

Barn 2: 1,5 % av inkomsten, dock högst 691 kronor per månad

Barn 3: 0,75 % av inkomsten, dock högst 346 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Avgiften gäller från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

På avgiften för alla barn 3-5 år görs ett avdrag för allmän förskola.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) här. Avgiften är preliminär

Avgiftsfri allmän förskola

Allmän förskola för barn 3-5 år ingår i förskolans verksamhet och erbjuds barn från höstterminen det år de fyller tre år. Den omfattar tre timmar per dag och är avgiftsfri. Lunch ingår inte i de tre timmarna.

Avgiftsgrundande inkomst

Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar i deklarationen. Om hushållet får ändrad inkomst ska du ange ny inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Anger du ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

I listan nedan har vi tagit upp några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2016. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Läs mer om avgiftskontroll härlänk till annan webbplats

Plats med delad faktura

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Uppsägningstid

Om du säger upp barnets plats vid förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller byter till allmän förskola har du två månaders uppsägningstid.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Västerås stad fortsätter att spola isbanor

  Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Tekniska nämnden ändrade på tisdagen sitt tidigare beslut sedan finansieringen lösts.

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

  Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?