Logotyp
Visa sökformulär

Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift. Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade inkomster hos Skatteverket.

Vanliga frågor och svar

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Vi kör faktureringen i olika omgångar. Fakturorna skickas ut successivt under året.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i förskolenämnden och grundskolenämnden i Västerås har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2015, en gång om året.

Protokoll förskolenämnden 2015-05-29PDF

Protokoll grundskolenämnden 2015-05-26PDF

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Du skickar ett mejl eller ringer och lämnar dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.

avgiftskontroll@vasteras.se

021-39 00 00, vardagar 7.30-16.00

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Mejla ditt önskemål eller ring, så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

avgiftskontroll@vasteras.se

021-39 00 00, vardagar 7.30-16.00

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Västerås stad.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

När du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mejlar eller skickar ett brev. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

avgiftskontroll@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen, Avgiftskontroll, 721 87 Västerås

Kan jag få pengar tillbaka om jag har betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas att ske under 2017.

Hur snabbt ska jag betala om jag har betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Hur snabbt får jag tillbaka pengar om jag har betalat för mycket?

Har hushållet betalat för mycket beräknar kommunen att betala tillbaka överskottet under 2017.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av avgift?

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)
Kontakt

Kontakta oss

Avgiftskontroll

Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.

Telefon: 021-39 00 00, vardagar 7.30-16.00

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

  Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

 • Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

  Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

 • Ändrade regler för ansökan och plats i förskola och pedagogisk omsorg

  Förskolenämnden i Västerås stad har beslutat att ändra reglerna för ansökan och plats i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Syftet är att få en snabbare hantering och erbjuda vårdnadshavare plats till barnet på behovsdatum. De ändrade reglerna gäller från 1 januari 2018.

Hjälpte informationen på denna sida dig?