Förskoleklass

Så söker du plats

Om ditt barn ska börja i förskoleklass söker du plats i e-tjänsten för grundskola. Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Fristående skolor har egna regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller. På länken nedan har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

På länken nedan har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

Hitta och jämför grundskolor, Skolverket Länk till annan webbplats.

Information om hur du gör för att söka förskoleklass med viktiga datum

Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller annan e-legitimation som du får av din bank.

Förskoleklasser i Västerås

Förskoleklasserna i bokstavsordning. Om du klickar på skolans namn i listan nedan ser du en länk till skolans webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om skolans arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Du kan söka på följande i sökrutan nedan, så visas förskoleklasserna i en lista:

  • Utförare: Kommunal, Fristående.
  • Inriktning: Montessoripedagogik, Sverigefinsk, Waldorfpedagogik.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklass pågår ungefär tre timmar per dag. Resten av dagen är de flesta eleverna i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Förskoleklassen är avgiftsfri, men för tiden i fritidshem eller pedagogisk omsorg tas en avgift ut enligt maxtaxereglerna.

Information om fritidshem Länk till annan webbplats.

Information om grundskola

Information om förskoleklass, Skolverket Länk till annan webbplats.

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket Länk till annan webbplats.

Elever står framför en bok som en lärare håller i. 

Vad gäller?

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år börjar skolplikten. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats i förskoleklass. Även femåringar kan få gå i förskoleklass.

Tidigare skolstart

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn börjar i årskurs 1 redan som sexåring utan att gå i förskoleklass om barnet bedöms ha förutsättningar för det. Beslut om tidigare skolstart fattas av rektor.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan du skjuta upp ditt barns skolstart. Då kommer ditt barn erbjudas plats i förskolan eller inom den pedagogiska omsorgen och börja i förskoleklass det år barnet fyller sju år. Skolan eller förskolan kan hjälpa dig om du har svårt att ta ställning till de olika alternativen.

Modersmål

För elever som går i grundskola finns modersmålsundervisning och studiehandledning.

Emausskolan erbjuder tvåspråkig grundskoleverksamhet i sverigefinska klassen från förskoleklass till årskurs 3. Upp till hälften av undervisningen sker på finska och minst hälften på svenska.

Information om modersmålsundervisning

Så här jobbar vi

Förskoleklassen omfattas av läroplanen för grundskolan. Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående verksamheten drivs av bolag eller stiftelser. Västerås stad ansvarar för att utbildningen vid de kommunala skolorna genomförs enligt de bestämmelser som finns i lagar och förordningar. De fristående skolorna i Västerås har motsvarade skyldighet för sina verksamheter.

Frågor

Om du har frågor om en specifik förskoleklass kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts eller hur du önskar skola, kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kulturnämnden ansvarar för fritidsklubb och fritidsgård. Nämnderna medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta respektive nämnd om du har frågor om politiska beslut i grundskolan eller fritidsverksamheten.

Synpunkter och klagomål

I Västerås stad är vi angelägna om att förskoleklasserna har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla förskoleklasser ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Förskoleklasserna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska förskoleklassen åtgärda dem.

Om ditt barn går i en kommunal förskoleklass

Steg 1 Förskoleklassen

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en kommunal förskoleklass ska du först vända dig direkt till skolan. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

  • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på din skola. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
  • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på en kommunal förskoleklass Länk till annan webbplats.

Steg 2 Verksamhetschef

Om skolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta verksamhetschefen för grundskoleverksamheten.

Kontaktuppgifter barn- och utbildningsförvaltningen

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av verksamhetschefen för grundskoleverksamheten, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Om ditt barn går i en fristående förskoleklass

Steg 1 Förskoleklassen

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en fristående förskoleklass ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad för råd och stöd.

Steg 3 Skolinspektionen

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående grundskolor.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås

Det här händer i Västerås