Förskoleklass

Så söker du plats

Om ditt barn ska börja i förskoleklass söker du plats i e-tjänsten för grundskola. Webbansökan är öppen mellan 10 januari och 7 februari. Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Fristående skolor har egna regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller. På länken nedan har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

På länken nedan har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

Hitta och jämför grundskolor, Skolverket

Information om hur du gör för att söka förskoleklass med viktiga datum

Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller annan e-legitimation som du får av din bank.

Instruktion om hur du använder e-tjänsten för grundskola

Förskoleklasser i Västerås

Förskoleklasserna i bokstavsordning. Om du klickar på skolans namn i listan nedan ser du en länk till skolans webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om skolans arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Du kan söka på följande i sökrutan nedan, så visas förskoleklasserna i en lista:

 • Utförare: Kommunal, Fristående.
 • Inriktning: Montessoripedagogik, Sverigefinsk, Waldorfpedagogik.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklass pågår ungefär tre timmar per dag. Resten av dagen är de flesta eleverna i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Förskoleklassen är avgiftsfri, men för tiden i fritidshem eller pedagogisk omsorg tas en avgift ut enligt maxtaxereglerna.

Information om fritidshem

Information om grundskola

Information om förskoleklass, Skolverket

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket

Elever står framför en bok som en lärare håller i. 

Vad gäller?

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år börjar skolplikten. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats i förskoleklass. Även femåringar kan få gå i förskoleklass.

Tidigare skolstart

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn börjar i årskurs 1 redan som sexåring utan att gå i förskoleklass om barnet bedöms ha förutsättningar för det. Beslut om tidigare skolstart fattas av rektor.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan du skjuta upp ditt barns skolstart. Då kommer ditt barn erbjudas plats i förskolan eller inom den pedagogiska omsorgen och börja i förskoleklass det år barnet fyller sju år.

Om du vill ansöka om uppskjuten skolplikt gör du det i april när skolvalet inför förskoleklass är klart. Då får du reda på vilken skola ditt barn har fått plats på, oavsett om du skickat in en ansökan under skolvalet eller inte. Kontakta skolans rektor för att få blanketten Ansökan om uppskjuten skolplikt. Skolans rektor och förskolans rektor bedömer sedan din ansökan och meddelar om ditt barn kan få uppskjuten skolplikt.

Modersmål

För elever som går i grundskola finns modersmålsundervisning och studiehandledning.

Emausskolan erbjuder tvåspråkig grundskoleverksamhet i sverigefinska klassen från förskoleklass till årskurs 3. Upp till hälften av undervisningen sker på finska och minst hälften på svenska.

Information om modersmålsundervisning

Så här jobbar vi

Förskoleklassen omfattas av läroplanen för grundskolan. Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående verksamheten drivs av bolag eller stiftelser. Västerås stad ansvarar för att utbildningen vid de kommunala skolorna genomförs enligt de bestämmelser som finns i lagar och förordningar. De fristående skolorna i Västerås har motsvarade skyldighet för sina verksamheter.

Frågor

Om du har frågor om en specifik förskoleklass kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts eller hur du önskar skola, kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kulturnämnden ansvarar för fritidsklubb och fritidsgård. Nämnderna medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta respektive nämnd om du har frågor om politiska beslut i grundskolan eller fritidsverksamheten.

Synpunkter och klagomål

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål.

I Västerås stad är vi angelägna om att förskoleklasserna har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla förskoleklasser ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Förskoleklasserna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska förskoleklassen åtgärda dem.

Om ditt barn går i en kommunal förskoleklass

Steg 1 Förskoleklassen

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en kommunal förskoleklass ska du först vända dig direkt till skolan. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

 • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på din skola. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
 • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på en kommunal förskoleklass

Steg 2 Verksamhetschef

Om skolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta verksamhetschefen för grundskoleverksamheten.

Kontaktuppgifter barn- och utbildningsförvaltningen

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av verksamhetschefen för grundskoleverksamheten, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen

Om ditt barn går i en fristående förskoleklass

Steg 1 Förskoleklassen

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en fristående förskoleklass ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad för råd och stöd.

Steg 3 Skolinspektionen

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående grundskolor.

Klagomålshantering, Skolinspektionen

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås

 • 5 juli 2024

  Ungdomsdialog uppmärksammar ungdomars psykiska och sociala hälsa

  Ungdomsdialog är Västerås stads initiativ för att inkludera ungdomar i beslut som påverkar deras liv. Sommaren 2024 är fokuset på hälsa och välmående, med syftet att förstå ungas behov och förbättra ungas tillvaro. Genom intervjuer och workshops samlas ungdomars perspektiv in och resultatet kommer sedan att presenteras för beslutsfattare.

 • 19 juni 2024

  SM-veckan invigs onsdag 26/6

  Sommarens stora idrottsevenemang äger rum mitt i Västerås. 28 olika idrotter gör upp om SM-titlarna den 26–30 juni. Onsdag 26 juni klockan 11.00 invigs SM-veckan i Västerås.

 • 11 juni 2024

  Alma fick årets honnörspremium

  Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett Alma Forsell, klass 9A, Pettersbergsskolan, till årets mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 3 200 kronor.

 • 10 juni 2024

  Resultat från förskole- och skolenkäter 2024

  Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Nu är resultaten från årets förskole- och skolenkäter tillgängliga.

Visa fler nyheter

Det här händer i Västerås