Visa sökformulär

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Elever som söker plats i Västerås kommun

Elever som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskoleklass och grundskola om det finns särskilda skäl. Det är Västerås stad som gör bedömningen. Uppfylls särskilda skäl kan eleven beredas plats i Västerås kommun. Finns inga särskilda skäl kan eleven tas emot om det inte hindrar andra elever som har rätt till plats i Västerås. För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00, knappval 2.

Söker du plats i Västerås ska du alltid kontakta din hemkommun på grund av skolplikten. Din hemkommun behöver veta att ditt barn går i skola i en annan kommun, det gäller både när ditt barn får en plats och när platsen sägs upp. Du ska också meddela Kontaktcenter när ditt barn slutar i Västerås.

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i Västerås Pdf, 151.6 kB.

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i Västerås, ifyllnadsbar Word, 225 kB.

Vill du söka till fristående skola i Västerås kontaktar du skolan direkt.

Västeråselever som söker plats i annan kommun

Elever som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter. Vårdnadshavare kontaktar den mottagande kommunen och den kommunen bestämmer om det finns möjlighet att ta emot eleven. Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge eleven en plats. Vårdnadshavare måste kunna styrka de skäl som har angetts i ansökan.

Vårdnadshavare till elever som är placerade i en annan kommun än Västerås kommun ska kontakta Västerås stads Kontaktcenter vid skolbyte på telefon 021-39 00 00, knappval 2.

Västeråselever som byter folkbokföring till en annan kommun

Om en elev som har plats i kommunal grundskola i Västerås kommun byter folkbokföring till en annan kommun under pågående läsår har eleven rätt att gå kvar läsåret ut. Därefter upphör rätten till fortsatt plats. Eleven har rätt till en ny bedömning och får fortsätta sin plats i Västerås om särskilda skäl finns. Eleven kan även behålla sin plats om det inte hindrar andra elever som har rätt till plats i Västerås.

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i Västerås Pdf, 151.6 kB.

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i Västerås, ifyllnadsbar Word, 225 kB.

Om eleven har börjat i grundskolan årskurs 8 har eleven rätt att fortsätta i årskurs 9.

För mer information vänd dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Avrådan från bad på Gäddeholm

  Vi avråder just nu från bad på Gäddeholm. Provsvar på badvattnet har visat att det för tillfället är otjänligt.

 • Avrådan från att elda

  Räddningstjänsten Mälardalen avråder dig från att elda utomhus. Avrådan gäller från och med idag den 13 juli 2021.

 • Snart öppnar trafiken på Vasagatan och Stora Gatan

  Den stora renoveringen av Vasagatan och Stora Gatan har pågått sedan markvärmen stängdes av i mitten av april. En lång tid kan tyckas, men det har varit många projekt som har samordnats under samma trafikavstängning. Och den 5 juli är det dags. Då öppnar trafiken åter.