Nyinflyttad till Sverige

Mottagningsenhet för nyinflyttade barn

Origo är en mottagningsenhet för barn mellan 6-16 år som:

  • är nyinflyttade till Sverige
  • ska börja i svensk skola för första gången.

Du anmäler dig till Origo genom att ringa eller mejla. Kom ihåg att du ska anmäla dig till Origo även om ditt barn inte fått fullständigt personnummer.

Alla barn har rätt att gå i skola och sedan 2016 är det lag i Sverige att alla nyanlända grundskoleelever ska kartläggas. I Västerås kommun är det mottagningsenheten Origo som hjälper nyanlända barn att komma in i det svenska skolsystemet.

Information om det svenska skolsystemet

På Origo får du och ditt barn träffa en utbildad lärare tillsammans med tolk. Ni får information om det svenska skolsystemet och hjälp att söka plats på en skola i Västerås.

Kartläggningssamtal

För att du ska få chansen till bästa möjliga utbildning kommer du som elev att bli kallad till ett samtal där du bland annat får möjlighet att berätta:

  • om dig själv
  • din skolbakgrund
  • dina tankar om framtiden.

Under samtalet får du berätta om dina erfarenheter av att läsa och skriva. Du kommer också att få visa delar av dina kunskaper genom att läsa texter och samtala om matematik på ditt språk.

Kontakta oss

Mottagningsenheten Origo, Centrum för flerspråkighet

Besöksadress: Rådhuset, Fiskartorget 2

Telefonnummer: 021-39 16 44

origo@vasteras.se

Hitta hit

Hitta till Origo och Centrum för flerspråkighet