Principen relativ närhet

Alternativ skola och önskad skola

Västerås kommunala skolor använder principen relativ närhet om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats.

Relativ närhet är skillnaden i avståndet mellan alternativ skola och önskad skola. Den alternativa skolan är barnets närmaste skola. Om närmaste skolan är önskad skola, mäts avståndet istället till näst närmaste skola. Så här räknas den relativa närheten ut:

  1. Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan mäts.
  2. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den alternativa skolan.
  3. Skillnaden i avstånd mellan alternativ skola och önskad skola är den relativa närheten.
  4. Den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola jämförs.
  5. Barnet med längst relativt avstånd till den alternativa skolan får platsen.

Jämförelsen görs inte mellan de skolor du som vårdnadshavare önskat.

Relativ närhet betyder inte att en elev är garanterad en plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Om alla inte kan få plats och flera barn har samma relativa närhet till den önskade skolan så sker placering genom lottning.

Modell över relativ närhet. 

Maria har 700 meter till sin önskade skola och 800 meter till sin alternativa skola (800–700=100 meter).
Mario har 800 meter till sin önskade skola och 950 meter till sin alternativa skola (950–800=150 meter).
I det här exemplet är det Mario som får platsen på den önskade skolan eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Så mäts avståndet

Avståndet från barnets folkbokföringsadress till den alternativa och önskade skolan mäts i det kartsystem som kommunen använder för att få en likvärdig bedömning. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.