Visa sökformulär

Val av skola

Varje höst får vårdnadshavare information om vilka skolor som går att söka i Västerås. Om du har fått två blanketter och skickar in båda så är det den som du skickar in sist som gäller. 

Sista dag att söka plats på en kommunal skola är den 14 december 2018. Fristående skolor kan ha andra datum, kontakta aktuell skola för mer information.

Så här gör du

Så här gör du

På Skolverkets webbplats www.valjaskola.se har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

Länk till Välja skola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Söka fristående skola

Fristående skolor hanterar sina egna platser och ansökan görs direkt till den önskade skolan. Om du söker plats på en fristående skola gäller deras regler för placering. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Söka kommunal skola

Kommunen hanterar alla ansökningar till de kommunala skolorna. Du har möjlighet att önska tre skolor för ditt barn.

Om du inte lämnar in något önskemål eller om din ansökan inte är komplett kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats.

Nyinflyttad

Kontakta Kontaktcenter, 021-39 00 00, om du är nyinflyttad och vill söka plats på en skola för ditt barn.

Byta grundskola

Om du vill byta till en kommunal grundskola så använder du blanketten Byte av grundskola. Vi meddelar dig när du har fått plats på önskad skola.

Ditt önskemål gäller för ett läsår. Om du inte har fått önskad plats under läsåret behöver du skicka in en ny ansökan.

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning.

Läs mer om hur du överklagar beslutet här, under rubriken Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén. Läs mer om språkhjälp här

Tillgång till plats i kommunal skola

Du har möjlighet att önska tre skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn erbjudas plats på en annan skola nära hemmet. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du valt.

Skola i din närhet

Alla vårdnadshavare som önskar ska få plats för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

 • För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats. Du kan ha rätt till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts här

Principen relativ närhet

Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, så tillämpar Västerås kommunala skolor principen relativ närhet.

Relativ närhet är skillnaden i avståndet mellan alternativ skola och önskad skola. Den alternativa skolan är barnets närmaste skola. Om närmaste skolan är önskad skola, mäts avståndet istället till näst närmaste skola. Så här räknas den relativa närheten ut:

 1. Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan mäts.
 2. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den alternativa skolan.
 3. Skillnaden i avstånd mellan alternativ skola och önskad skola är den relativa närheten.
 4. Den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola jämförs.
 5. Barnet med längst relativt avstånd till den alternativa skolan får platsen.

Jämförelsen görs inte mellan de skolor du som vårdnadshavare önskat.

Relativ närhet betyder inte att en elev är garanterad en plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Om alla inte kan få plats och flera barn har samma relativa närhet till den önskade skolan så sker placering genom lottning. 

Relativ närhet 1

Maria har 700 meter till sin önskade skola och 800 meter till sin alternativa skola (800–700=100 meter).
Mario har 800 meter till sin önskade skola och 950 meter till sin alternativa skola (950–800=150 meter).
I det här exemplet är det Mario som får platsen på den önskade skolan eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Så mäts avståndet

Avståndet från barnets folkbokföringsadress till den alternativa och önskade skolan mäts i det kartsystem som kommunen använder för att få en likvärdig bedömning. Mätningen görs på en trafiksäker sträcka mellan hem och skola. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

Om inriktningar och profiler

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Läs mer om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via kartan här

Tre killar och en tjej med boll hög

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Öppet hus på gymnasieskolor

  Under hösten och våren är det öppet hus på gymnasieskolorna i Västerås. Blivande gymnasieelever får information om skolornas program, inriktningar och profiler.

 • Välkommen till informationsmöten om förskoleklass

  Under hösten bjuder grundskolorna i Västerås in till informationsmöten om förskoleklass. Vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass hösten 2019 får information om skolornas inriktningar och profiler.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?