Visa sökformulär

Val av skola

Det kommunala skolvalet är stängt. Besked om skolplacering till vårdnadshavare är postade och kommer i brevlådan de närmaste dagarna.

De fristående skolorna hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell skola för mer information.


Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Så långt det är möjligt kommer alla barn placeras på den skola där barnets vårdnadshavare vill att barnet ska gå. Kommunen hanterar alla ansökningar till de kommunala skolorna. Fristående skolor hanterar sina platser och ansökan görs direkt till den önskade skolan. Om du söker plats på en fristående skola gäller andra regler för placering. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Vad avgör vilken kommunal skola det blir

Så långt det är möjligt placeras alla barn på den skola där barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som du har önskat. Ditt barn är inte heller garanterad plats på den skola som ligger närmast hemmet, men på en skola nära hemmet.

Om du inte har lämnat in något önskemål eller om din ansökan inte är komplett kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats.

Om inte något av önskemålen går att uppfylla så placeras barnet i den närmaste kommunala skola där det finns plats.

En skola nära hemmet

Alla barn ska få plats på en skola nära hemmet. Det betyder att skolan ska finnas inom följande avstånd:

 • För elever i förskoleklass och årskurs 1-3 inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 inom 4 kilometer från hemmet.

Elever som inte har en skola nära hemmet ska få plats på någon av de närmaste kommunala skolorna. De eleverna kan ha rätt till skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts här

Principen relativ närhet

Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, så tillämpar Västerås kommunala skolor principen relativ närhet.

Relativ närhet är skillnaden i avståndet mellan alternativ skola och önskad skola. Den alternativa skolan är barnets närmaste skola. Om närmaste skolan är önskad skola, mäts avståndet istället till näst närmaste skola. Så här räknas den relativa närheten ut:

 1. Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan mäts.
 2. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den alternativa skolan.
 3. Skillnaden i avstånd mellan alternativ skola och önskad skola är den relativa närheten.
 4. Den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola jämförs.
 5. Barnet med längst relativt avstånd till den alternativa skolan får platsen.

Jämförelsen görs inte mellan de skolor du som vårdnadshavare önskat.

Relativ närhet betyder inte att en elev är garanterad en plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Om alla inte kan få plats och flera barn har samma relativa närhet till den önskade skolan så sker placering genom lottning.

Statistik för skolvalet till förskoleklass i kommunal skola

 • Cirka 84 procent har önskat skola.
 • Cirka 16 procent har inte önskat någon skola.
 • Cirka 87 procent av de som önskat, fick sitt förstahandsönskemål.
 • Cirka 5 procent av de som önskat, fick sitt andrahandsönskemål.
 • Cirka 1 procent av de som önskat, fick sitt tredjehandsönskemål.
 • Cirka 93 procent av de som önskat, fick något av sina önskemål.
Relativ närhet 1

Maria har 700 meter till sin önskade skola och 800 meter till sin alternativa skola (800–700=100 meter).
Mario har 800 meter till sin önskade skola och 950 meter till sin alternativa skola (950–800=150 meter).
I det här exemplet är det Mario som får platsen på den önskade skolan eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Så mäts avståndet

Avståndet från barnets folkbokföringsadress till den alternativa och önskade skolan mäts i det kartsystem som kommunen använder för att få en likvärdig bedömning. Mätningen görs på en trafiksäker sträcka mellan hem och skola. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

Så här gör du

Så här gör du

Skolvalet är öppet en gång per år. Då önskar du tre skolor för ditt barn. Du kan önska vilken skola som helst inom kommunen. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Om du inte lämnar in något önskemål eller om din ansökan inte är komplett kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats.

På Skolverkets webbplats www.valjaskola.se har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

Länk till Välja skola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén.

Läs mer om språkhjälp här

Nyinflyttad

Kontakta Kontaktcenter, 021-39 00 00, om du är nyinflyttad och vill söka plats på en skola för ditt barn.

Byta grundskola

Om du vill byta till en kommunal grundskola utanför perioden för val av skola så använder du blanketten Byte av grundskola. Om du inte har fått en placering innan vårterminens slut behöver du skicka in en ny ansökan.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning.

Läs mer om hur du överklagar beslutet här, under rubriken Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Om inriktningar och profiler

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Läs mer om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via kartan här

Kille, tjej, klassrum

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

 • Öppet hus på Naturskolan Asköviken

  Skapa din nya kompis i lera, måla en fin tavla, gå tipspromedan, lär dig mer om humlor och steklar. Ta hjälp av streioluppen eller webbägget och titta på getingens gadd eller varför inte fästingens bi...

Nytt i Västerås

 • Kampanj mot tvångsgifte och utbildning om könsstympning

  Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungd...

 • Vi firar fritidshemmens dag 8 maj

  Fritidshemmens dag firas den andra tisdagen i maj varje år av barn och vuxna för att uppmärksamma fritidshemmen och verksamheten. Dagen firas på fritidshem i hela Sverige.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?