Logotyp
Visa sökformulär

Val av skola

Det kommunala skolvalet är stängt. Besked om skolplacering skickas till vårdnadshavare under mars månad.

De fristående skolorna hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell skola för mer information.

Så här gör du

Så här gör du

Det är viktigt att du är aktiv i skolvalet och talar om vilka tre skolor du önskar för ditt barn. Du kan önska vilken skola som helst inom kommunen. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Om du inte lämnar in något önskemål eller om din ansökan inte är komplett kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats.

Så långt det är möjligt kommer alla barn placeras på den skola där barnets vårdnadshavare vill att barnet ska gå. Kommunen hanterar alla ansökningar till de kommunala skolorna. Fristående skolor hanterar sina egna platser och ansökan görs direkt till den önskade skolan. Om du söker plats på en fristående skola gäller andra regler för placering. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

På Skolverkets webbplats www.valjaskola.se har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

Länk till Välja skola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan ha rätt till skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts här

Tillgång till plats i kommunal skola

Du som vårdnadshavare önskar vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Det är viktigt att du anger tre skolor för ditt barn. Så långt det är möjligt kommer alla barn placeras på den skola där barnets vårdnadshavare önskat att barnet ska gå. Alla barn ska få plats på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

Skola i din närhet

 • För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats.

Principen relativ närhet

Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, så tillämpar Västerås kommunala skolor principen relativ närhet. Det innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till andra alternativa skolor nära hemmet i relation till andra vårdnadshavares önskemål. Jämförelsen görs inte mellan de skolor som du som vårdnadshavare önskat.

Relativ närhet betyder inte att en elev är garanterad en plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Relativ närhet 1

Maria har 700 meter till sin önskade skola och 800 meter till sin alternativa skola (800–700=100 meter).
Mario har 800 meter till sin önskade skola och 950 meter till sin alternativa skola (950–800=150 meter).
I det här exemplet är det Mario som får platsen på den önskade skolan eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Säker skolväg

Avståndet till den skola du önskat för ditt barn mäts utifrån säker skolväg. Det betyder att kommunen mäter närmaste gång- eller cykelväg mellan er folkbokföringsadress och den önskade skolan. Avståndet mäts i ett särskilt kartprogram som kommunen använder. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

Byta skola

Om du vill byta till en kommunal skola utanför perioden för val av skola så använder du blanketten byte av skola. Din ansökan gäller under innevarande läsår.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Nyinflyttad

Kontakta Kontaktcenter, 021-39 00 00 om du är nyinflyttad och vill söka plats på en skola för ditt barn.

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet.

Läs mer om hur du överklagar beslut här

Om inriktningar och profiler

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Läs mer om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via kartan här

Kille, tjej, klassrum
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Om din fråga gäller tillgång till plats i fristående skola och hur du gör din ansökan dit kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén. Läs mer om språkhjälp här

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Är du tonårsförälder?

  Kanske upplever du som förälder ibland att du har tappat greppet om din tonåring. Visste du att det finns en del redskap du kan använda för att utveckla relationen i positiv riktning? Nu startar en ny grupp av ”Ledarskapsträning för tonårsföräldrar”. Vill du vara med? 

 • Öppet hus på gymnasieskolor

  Under våren är det öppet hus på gymnasieskolorna i Västerås. Blivande gymnasieelever får information om skolornas program, inriktningar och profiler.

 • Jullovsaktiviteter på fritidsgårdarna

  För dig som är mellan 13 och 18 år finns det gott om aktiviteter på fritidsgårdarna under jullovet. Här hittar du alla öppettider och det mesta som händer. Följ fritidsgårdarna på sociala medier för mer information.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?