Logotyp
Visa sökformulär

Val av skola

Mellan den 12 december till 12 januari söker du plats i kommunal grundskola för ditt barn. Fristående skolor hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell skola för mer information.

Så här gör du

Så här gör du

Information om val av skola skickas till vårdnadshavare för barn som är folkbokförda i Västerås kommun och som ska börja i förskoleklass, årskurs 1 och inte har gått förskoleklass samt går sista årskursen på sin nuvarande skola. I år har du fått två blanketter hemskickade i brevlådan. Du behöver bara fylla i en blankett. Om du fyller i båda är det den som du senast skickade in till Västerås stad som gäller.

Det är viktigt att du är aktiv i skolvalet och talar om vilka skolor du önskar för ditt barn. Du kan önska vilken skola som helst inom kommunen.

Så långt det är möjligt kommer alla barn placeras på den skola där barnets vårdnadshavare vill att barnet ska gå. Kommunen hanterar alla ansökningar till de kommunala skolorna. Fristående skolor hanterar sina egna platser och ansökan görs direkt till den önskade skolan. Om du söker plats på en fristående skola gäller andra regler för placering. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

På Skolverkets webbplats www.valjaskola.se har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

Länk till Välja skola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan ha rätt till skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts här

Tillgång till plats i kommunal skola

Du som vårdnadshavare önskar vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Det är viktigt att du anger tre skolor för ditt barn. Så långt det är möjligt kommer alla barn placeras på den skola där barnets vårdnadshavare önskat att barnet ska gå. Alla barn ska få plats på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

Skola i din närhet

  • För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
  • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
  • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats.

Principen relativ närhet

Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, så tillämpar Västerås kommunala skolor principen relativ närhet. Det innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till andra skolor nära hemmet i relation till andra vårdnadshavares önskemål.

Relativ närhet betyder inte att en elev är garanterad en plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Relativ närhet 1

Maria har 700 meter till sin önskade skola och 800 meter till sin alternativa skola (800–700=100 meter).
Mario har 800 meter till sin önskade skola och 950 meter till sin alternativa skola (950–800=150 meter).
I det här exemplet är det Mario som får platsen på den önskade skolan eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Byta skola

Om du vill byta skola utanför perioden för val av skola så använder du blanketten byte av skola.

Om inriktningar och profiler

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Läs mer om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via kartan här

Kille, tjej, klassrum
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Om din fråga gäller tillgång till plats i fristående skola och hur du gör din ansökan dit kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén. Läs mer om språkhjälp här

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

    Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

  • Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

    Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?