Visa sökformulär

Betyg och individuell utvecklingsplan, IUP

Kurser och gymnasiepoäng

Alla ämnen i gymnasiet består av ett antal kurser som bygger på varandra. Varje kurs motsvarar ett antal gymnasiepoäng som bestäms av kursens omfattning. En 100-poängskurs motsvarar 100 studietimmar, oavsett om du klarar kursen med fler eller färre timmar. Nästan alla kurser har också en sifferbeteckning. Du börjar med kurs 1, fortsätter med kurs 2 och ibland ända upp till kurs 5. Du får betyg på varje avslutad kurs.

Betygsystemet består av sex steg:

 • A = 20 poäng
 • B = 17,5 poäng
 • C = 15 poäng
 • D = 12,5 poäng
 • E = 10 poäng
 • F = 0 poäng

Betygen är mål- och kunskapsrelaterade och det innebär att du inte jämförs med dina kurskamrater utan att dina kunskaper mäts i förhållande till målet för hela kursen. Ditt slutbetyg från gymnasieskolan kommer att vara en sammanställning av alla kurser du läst. Gymnasiearbetet kommer också att betygssättas. Du har möjlighet att höja ett betyg som du inte är nöjd med genom en ny prövning. Det kan du göra när du har fått ditt slutbetyg. Varje ämne har en kursplan som visar vilka mål ämnet har. Dessutom finns betygskriterier som talar om vad du ska kunna för att få betygen A till E.

Varje program består av totalt 2 500 poäng. De är fördelade enligt följande:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600-1 250 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 250-450 poäng
 • Inriktningskurser 300-600 poäng
 • Programfördjupning 200-900 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
 • Individuellt val 200 poäng

Individuell utvecklingsplan

En individuell utvecklingsplan ska vara ett stöd för ditt lärande och din sociala utveckling. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen om din kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att du ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen. Där bör även framgå vad du och din vårdnadshavare kan göra. De skriftliga omdömena ska relatera din kunskapsutveckling till den pedagogiska planering som ligger till grund för undervisningen.

De skriftliga omdömena ska bidra till att både du och din vårdnadshavare får tydlig information om dina kunskaper i olika ämnen. Utifrån dem utvärderar dina lärare dina kunskaper och gör en individuell utvecklingsplan. Detta för att se inom vilka områden du kan utvecklas samt för att planera det stöd du behöver.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Hjälpte informationen på denna sida dig?