Carlforsska gymnasiet

Om Carlforsska gymnasiet

Carlforsska gymnasiet

Organisationsform: Kommunal gymnasieskola
Utförare: Västerås stad

Program och inriktningar

Nationella program

 • Ekonomiprogrammet med inriktningar Ekonomi eller Juridik
 • Ekonomiprogrammet, spetsutbildning med inriktning Internationellt företagande. Utbilningen har riksintag.
 • Estetiska programmet med inriktningar Bild och formgivning, Dans (pausad för nya elever med start ht 24), Estetik och media, Musik eller Teater.
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

 • Individuellt alternativ Sångargatan
 • Individuellt alternativ Fenix
 • Individuellt alternativ Wegas
 • Programinriktat val mot Estetiska programmet
 • Programinriktat val mot Försäljning och serviceprogrammet
 • Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion mot Vård och omsorgsprogrammet

Anpassade gymnasieskolans nationella program

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
Hitta hit

Sångargatan 1