Edströmska gymnasiet

Om Edströmska gymnasiet

Edströmska

Organisationsform: Kommunal gymnasieskola
Utförare: Västerås stad

Program och inriktningar

Nationella program

  • Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningar Anläggningsfordon eller Mark och anläggning
  • Fordons- och transportprogrammet med inriktningar Karosseri och lackering (lärling), Lastbil och mobila maskiner, Personbil eller Transport
  • Flygteknikutbildningen med inriktning Flygplan. Utbilningen har riksintag.

Introduktionsprogram

  • Programinriktat val mot Fordon- och transportprogrammet
  • Yrkesintroduktion mot Bygg och anläggningsprogrammet, yrkesutgång markanläggare
  • Yrkesintroduktion mot Fordon- och transportprogrammet

Anpassade gymnasieskolans nationella program

  • Programmet för fordonsvård och godshantering
Hitta hit

Eskadergatan 24