Klara Teoretiska Gymnasium Västerås

Om Klara Teoretiska Gymnasium Västerås

Klara Teoretiska Gymnasium Västerås

Organisationsform: Fristående
Utförare: Academedia

Program och inriktningar

Nationella program

  • Ekonomiprogrammet med inriktningar Ekonomi eller Juridik
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap
Hitta hit

Ingenjör Bååths Gata 47