Visa sökformulär

Vägledning för ungdomar, Arenan

Arenan ansvarar för kommunens aktivitetsansvar och kartlägger ungdomar mellan 16-20 år som enligt Västerås stads skolregister inte är inskrivna vid en gymnasieskola. Vi finns också till för dig som är 20-25 år och inte har en gymnasieexamen. Vi ansvarar även för några av stadens introduktionsprogram.

Tillsammans hittar vi en väg framåt

Har du hoppat av gymnasiet eller du kanske aldrig påbörjade efter att grundskolan slutade, och skulle behöva ha någon att prata med för att ta dig vidare? Du upplever kanske att det är svårt att komma igång med något alls och är mest hemma. Vi på Arenan finns till för att stötta och hjälpa ungdomar att komma vidare till studier eller någon annan meningsfull aktivitet. Till oss kan du komma för att prata om dina funderingar, vilka vägar det finns att ta och hur du kan ta dig dit.

Hos oss arbetar pedagoger, socionomer, arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare för att stötta och vägleda dig rätt. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd utifrån vad du vill och behöver. Stödet kan exempel vara att du:

 • Kommer fram till vad du vill göra och klarar av att genomföra det
 • Träffar andra ungdomar i liknande situation och som du kan byta erfarenheter med
 • Blir medveten om vilket jobb som skulle kunna passa dig i framtiden
 • Får hjälp att ta kontakt med andra myndigheter
 • Får kunskap om vilka studievägar som finns och söker en utbildning
 • Får hjälp att skriva CV och personligt brev
Konsultation


Vi hörs och ses utifrån dina egna önskemål

Du bokar själv in ett möte via vårt bokningssystem, där kan du välja om du vill ha mötet via telefon, digitalt eller fysiskt.

Boka ett möte med oss Länk till annan webbplats.

På grund av coronaviruset har vi stängt vår drop-in mottagning och vi fortsätter tills vidare med våra inbokade samtal.

ORKA - Orienteringskurs inom kommunens aktivitetsansvar

Arenan har tagit fram en 6 veckors orienteringskurs. Här får du information, kunskap och stöd för att själv komma fram till vad du vill göra och hur du ska ta dig dit. Under kursen kommer du att jobba med dina individuella funderingar men även få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra ungdomar.

Väljer du att delta på kursen kommer du och några andra ungdomar i samma situation att träffas tillsammans med Arenans personal i Arenans lokaler på Ingenjör Bååthsgata 17. Under kursens gång kommer du även att ha en del hemarbete och göra studiebesök. Vi träffas tre dagar i veckan och startar en kurs när det finns tillräckligt många sökande.

Kursen passar dig som vill:

 • Träna på att vara i ett sammanhang
 • Träna på att få bra och fungerande vardagsrutiner
 • Ha en meningsfull sysselsättning - någonstans att gå
 • Få hjälp med strategier och träna på att plugga
 • Få hjälp att ta reda på vad du vill och ta dig vidare i sysselsättning
 • Få information om aktiviteter/skolor som finns i staden
 • Få information om hjälp att hitta praktik/arbete

Anmäl dig till ORKA Länk till annan webbplats.

Kvinnlig medarbetare samtalar med ungdom

Introduktionsprogram

I Västerås erbjuder flera skolor introduktionsprogram. Vi hjälper dig med vilket program som passar dig och vilken skola som erbjuder programmet. Arenan sköter antagningen till följande introduktionsprogram:

 • Individuellt alternativ
 • Programinriktat val mot högskoleförberedande program
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Blankett för intresseanmälan till introduktionsprogram Word, 136 kB.

Är du nyinflyttad i Västerås och är intresserad av att studera på ett introduktionsprogram?
Boka tid för kartläggning i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Filmen nedan beskriver introduktionsprogrammets olika valmöjligheter.


Programinriktat val mot yrkesprogram

Du som vill söka programinriktat val mot yrkesprogram gör det via e-tjänsten Dexter. Din studie- och yrkesvägledare i grundskolan hjälper dig att söka till programmet.

Gymnasieantagningen i Västmanland - Dexter Länk till annan webbplats.


Du har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20.

Är du asylsökande har du rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan du fyller 18.

I januari får du hjälp av din studie- och yrkesvägledare på den skola du är inskriven på. Du får hjälp att lämna in en intresseanmälan för introduktionsprogram.

I början av juli får du ett erbjudande om plats till introduktionsprogram hem till din bostadsadress. Du måste svara på det erbjudandet. Vid uteblivet svar återtas erbjudandet.

I augusti får du som tackat ja till erbjudandet ett besked om antagning tillsammans med välkomstbrev från den skola du är antagen till.


 • 12 januari börjar Arenan ta emot intresseanmälningar till introduktionsprogram
 • 10 februari är sista datum för att lämna in intresseanmälningar
 • 19 april till den 3 maj är perioden för omval
 • 4 juli till den 10 juli skickas erbjudande om plats ut till ungdom
 • 28 juli är sista datum för att svara på erbjudandet om plats
 • 1 augusti till den 7 augusti skickas antagningsbrev hem till dig. Bifogat finns skolans välkomstbrev som ger dig information om när och var du ska komma till din nya skola

Nyanlända

Om du är ny i Sverige, är mellan 16-20 år och bor i Västerås kan du anmäla dig till språkintroduktion. Du anmäler dig genom att klicka på länken och fylla i formuläret. När du har fyllt i formuläret kallas du till ett kartläggningssamtal. Efter kartläggningssamtalet kommer du att få en skolplacering.

Boka kartläggningssamtal Länk till annan webbplats.

Om kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur ungdomar som tillhör målgruppen är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder. I första hand genom en återupptagen utbildning, i andra hand genom en annan sysselsättning, exempelvis arbete. Kommunen ska även föra ett register över de ungdomar som omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett lämpligt sätt.

29 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar sidan 13 och 29–30

Kontakta oss

Arenan

Vill du att vi kontaktar dig kan du skicka ett meddelande via Kontakta oss här nedanför. Tala om vad du heter och hur vi når dig, mejl eller telefon, samt vad ärendet gäller. Vi hör av oss så fort vi kan.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 17

Telefon: 021-39 15 28   Telefontid: Måndag-torsdag klockan 8.30-10.00

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås