Hållbart lärande

Giftfri förskola

Västerås Vägledning för giftfri förskola hjälper förskolor att undvika de ämnen som vi idag vet kan påverka vår hälsa negativt. Förutom vägledningen finns checklistor, inspelade föreläsningar och möjlighet att boka ett besök på förskolan av barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare.

För förskolor: Information om giftfri förskola

Barnstövlar som hänger på tork med texten Vägledning för giftfri förskola. 

Kreativt åter-användningscenter

Centret är en mötesplats för Västerås förskolepedagoger. Vi erbjuder workshoppar, pedagogiska nätverk, utbildningar och inspiration. Vi ser det återanvända materialet och miljön som inspiration för lärandet.

För förskolor: Information om kreativt återanvändningscenter och besöksbokning

Händer som placerar ut mosaikplattor på en betongplatta. 

Kompetens-

utveckling för pedagoger

Naturskolan Asköviken erbjuder kompetensutveckling för pedagoger i förskolor och skolor i Västerås inom:

  • Lärande för hållbar utveckling
  • Pedagogiska skolgårdar
  • Utomhuspedagogik
  • Miljösamordning för förskolor och skolor

Kompetensutveckling för pedagoger

Pyssel med mosaikbitar. 

Naturskolan

Naturskolan Asköviken ger elever och invånare i Västerås möjlighet att lära sig om naturen ute i naturen. Hos oss kan elever få kunskap om natur och miljö genom att iaktta, upptäcka och experimentera.

För förskolor och skolor: Information om Naturskolan och besöks-
bokning

För allmänheten:
Information om guidade turer och öppet hus


Bi hämtar nektar på en rosa blomma. 

Pedagogiska skolgårdar

Vi stöttar och inspirerar förskolor och skolor i Västerås i arbetet att skapa pedagogiska utemiljöer. Vi ger även möjlighet för förskolor och skolor att söka bidrag till pedagogiska utvecklingsprojekt i utemiljön.

För förskolor och skolor

Barn leker i en bäck.

SFI i naturen

Naturskolan Asköviken erbjuder träffar ute i naturen för elever och lärare på SFI-skolor i Västerås. Under träffarna övar vi på naturkunskap och genomför övningar i svenska.

För SFI skolor i Västerås

Barn leker i en bäck.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås