Kreativt återanvändningscenter - KÅC

En hållbar och demokratisk mötesplats för pedagoger och lärare inom förskolan.

Pedagogisk utveckling - Hållbar utbildning - Estetiska lärprocesser

Material i form av utskrifter, saxar med mera utspridda på ett arbetsbord

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för kollegialt lärande och att inspirera personal inom förskola. Hos oss får du som är pedagog, lärare eller rektor möjlighet att vidga och fördjupa förståelsen för ditt uppdrag.

Vi arbetar för att lyfta fram vikten av estetiska lärprocesser med fokus på hållbarhet ur flera olika perspektiv (socialt, ekologiskt och ekonomiskt). Både fristående och kommunala förskolor är välkomna.

Vi erbjuder teoretiska och estetiska utbildningar med förskolans läroplan som grund. Här får du tid att göra och pröva och skapa egna praktiska erfarenheter att använda ihop med dina teorier.

Vi arbetar i nära samarbete med projektledaren för Giftfri förskola och pedagogiska skolgårdar. Genom olika uppdrag, projekt och utbildningar samarbetar vi även med många andra aktörer, till exempel Naturskolan, Västerås konstmuseum samt Västerås stadsbibliotek.

Hos oss finns ett stort utbud av kreativt material som kan återanvändas. I våra utbildningar lägger vi stor vikt vid att du ska få möjlighet att:

 • utveckla ett hållbart förhållningssätt till miljö och lärande.
 • se natur- och återvinningsmaterial som en resurs för barns utforskande och lärande.

Vad är du intresserad av?

Kreativt återanvändningscenter arrangerar nätverk, utbildningar, workshop och kan göra uppdrag hos er utifrån era specifika behov. Läs mer nedan om våra erbjudanden.

Anmälan

Alla anmälningar görs av rektor eller biträdande rektor via e-post. Platserna kan bokas redan nu och namn på deltagare kan meddelas senare.

Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte vid avbokning, däremot går platsen att överlåta till annan person.

Sista anmälningsdag för alla aktiviteter är den 5 september 2023.

Frågor och anmälan sker via e-post. Var noga med att skriva vad anmälan gäller.

kac@vasteras.se

Nätverk

Penslar fasttejpade på grenar.

Vill du träffa andra för att samtala och utvecklas kring pedagogiska frågor? Då är du välkommen att vara med i vårt digitala pedagogiska nätverk. Nätverket bygger på kontinuitet och vi önskar att du deltar under hela terminen.

I det digitala nätverket bidrar KÅC med input och underlag för reflektion, medan du som deltagare får tid till reflektion i mindre grupper. Alla tillfällen avslutas med en gemensam reflektion. Mötena sker via Teams.

Läs mer om aktuella nätverk nedan.

Datum: 2 oktober, 27 november, 19 februari och 22 april
Tid: kl. 13.00-15.00

Vad innebär det?

 • Du är en pedagog som vill nätverka, reflektera och samarbeta med andra pedagoger i Västerås.
 • Du är nyfiken på kreativa lärprocesser och att arbeta undersökande och utforskande.
 • Du kommer vara en kontakt mellan ditt sammanhang och KÅC.
 • Du kommer vara en del av ett kreativt nätverk som träffas på KÅC 2 ggr/termin
 • KÅC kommer att bidra med workshop och föreläsning.
 • Du kommer att inspireras och inspirera andra genom att vi delar exempel från praktiken.

Nätverket är kostnadsfritt, vänder sig till dig som arbetar som förskollärare eller barnskötare i barngrupp, bygger på kontinuitet och det förutsätter att det är samma person som deltar vid alla nätverksträffar.


Datum: 6 september, 8 november, 19 december
Tid: kl. 8.00 – 9.00

Ett nätverk för dig som arbetar som bitr. rektor, försteförskollärare, pedagogista, ateljerista eller med annan ledningsfunktion i förskolan och vill dela utmaningar och erfarenheter med andra.

Nätverket sker digitalt och är kostnadsfritt

Innehåll:

 • Praktiska exempel från olika förskolors verksamheter, kommunala och fristående
 • Reflektion och nätverkande

Workshop på KÅC

Ateljé.

Under hösten erbjuder vi samma workshops som tidigare erbjudits under våren. Här får du möjlighet att prova att arbeta praktiskt med fokus på utvalda material i KÅC miljöer tillsammans med kollegor. I varje workshop integreras även digitala verktyg. Du behöver inga förkunskaper för att delta.

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö18, s. 9

Innehåll:

 • Kort föreläsning med koppling till läroplanens uppdrag
 • Fakta och teori om materialet och verktygen i fokus
 • Praktiskt arbete - inspiration
 • Underhåll av material och verktyg
 • Hållbar användning

För att kunna genomföra en workshop behöver vi ha minst 10 anmälda

Kostnad: 500 kr/person
Allt material ingår i kostnaden.

Läs mer om aktuella tillfällen och ämnen nedan.

Datum: 8 november kl. 13.00-15.00

Under denna workshop kommer ni att få möta böcker och olika ”börjor” till läsmiljöer som utmanar er att utforska, undersöka och kommunicera med hjälp av språk och utforskande arbetssätt. Vi utgår ifrån olika böcker och med hjälp av fantasi och kreativitet arbetar vi med ett utforskande sätt att ”läsa”.

 

Datum: 13 november kl. 13.00-15.00

Under denna workshop kommer ni att få möta några ”börjor” med färg som utmanar er att utforska, undersöka och kommunicera med hjälp av färg, penslar och papper. Vi utgår från det som händer i naturen och arbetar med måleri på ett utforskande sätt. Vi går också igenom grunderna i arbetet med färg, måleri och penslar för att skapa förutsättningar för arbete med materialet på förskolan; verktyg, omsorg, återbruk mm.

Datum: 20 november kl. 13.00 – 15.00

Under denna workshop kommer ni att få möta några ”börjor” med lera som utmanar er att utforska, undersöka och kommunicera med hjälp av leran. Vi går också igenom grunderna i arbetet med lera för att skapa förutsättningar för arbete med materialet på förskolan, verktyg, förvaring, återbruk mm.

 

Ljusfesten

Barns tankar om barns rättigheter

Viktiga meddelanden till staden

Ett projekt om, för demokrati genom ljus

Ljusfesten är ett samarbete och ett gemensamt projekt för alla förskolor i Västerås stad, kommunala och fristående. Projektet pågår i ca. 3 månader. Under dessa månader arbetar barn och vuxna tillsammans på olika sätt genom undersökande och utforskande i Västerås stad. Projekten gestaltas i form av olika ljusverk där barnens meddelanden till staden är i fokus.

Barnkonventionen är grunden i projektet och syftet med Ljusfesten är tillsammans projektera och att arbeta med barns tankar och funderingar om deras stad för att sedan låta deras röster höras och leva vidare. ​
Projektet avslutas med en gemensam utställning i samband med internationella barndagen i november, i botaniska trädgården. Under kvällen håller även bibliotekets barnavdelning kvällsöppet för barn och familjer att besöka.

Datum:

 • 11 september kl. 13.00-14.15 - Digital uppstart
 • 16 oktober kl. 13.00-14.00 - Digitalt avstämningsmöte
 • 16 november - Utställning och avslut i Botaniska trädgården

Kontakt och anmälan: 

Anmälan sker via epost senast den 5 september för att delta i projektet.
kac@vasteras.se

Anmälan behöver innehålla:

 • Namn på förskola eller skola som ska delta
 • Kontaktperson
 • Ungefär antal barn/elever som arbetat med verket/gestaltningen
 • Antal verk/gestaltningar som ska delta

Hör av dig via e-post om du vill veta mer om Ljusfesten innan du anmäler din förskola/skola till projektet.

kac@vasteras.se

Processutbildningen - att omsätta läroplanens uppdrag till praktik

 

Datum: 27 september, 1 november, 23 november, 10 januari, 7 februari,
6 mars, 11 april, 15 maj och 12 juni
Tid: Vi hoppas kunna erbjuda en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp

Kostnad: 4000 kr/person Allt material ingår i kostnaden.

Utbildningen har i fokus att fördjupa, vidga och lägga till nya kunskaper kring hur vi kan arbeta för att skapa en verksamhet som omsätter och når läroplanens riktlinjer och mål.

En verksamhet som också bjuder in barn att ha inflytande, känna delaktighet och att vara huvudpersoner i sitt eget lärande i samspel med andra barn, pedagoger och miljö/material. Utbildningen innehåller teori och praktiskt arbete, föreläsning, reflektion och diskussion. Utbildningen vänder sig till dig som är förskollärare eller en erfaren och utbildad barnskötare i både kommunal och enskilt driven verksamhet.
Utbildningen är 9 halvdagar.

Skräddarsytt

Vi har en stor erfarenhet och kunskap från att arbeta i förskolan på olika nivåer och vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar, handledningar mm. utifrån förskolors behov och önskemål, i mån av tid.

Utifrån era önskemål kan vi skräddarsy samarbetspaket tillsammans med er kring olika områden som t.ex. dokumentation, projekterande och reflekterande arbete och utveckling av pedagogiska miljöer. Vi kan också använda något av det vi erbjuder i programmet för just er förskola på ett datum som passar. Alla skräddarsydda utbildningar kan erbjudas som heldag eller halvdag/kväll efter överenskommelse.

Uppdrag vi haft tidigare:

 • Handledning arbetslag eller ledning
 • Verksamhetsutveckling – reflektionsstöd till arbetslag och ledning
 • Pedagogiska lärmiljöer
 • Ateljékultur och estetiska lärprocesser
 • Läroplanen i praktiken
 • Projekterande och reflekterande förhållningssätt och arbetssätt
 • Pedagogisk dokumentation
 • Workshops med fokus på olika tekniker och material

Kontakta kac@vasteras.se så pratar vi vidare.

Kontakta oss

Kreativt återanvändningscenter

Besöksadress: Växhuset, Viktor Larssons plats 1

Telefonnummer: 021-39 41 76

kac@vasteras.se