Kreativt återanvändningscenter - KÅC

En hållbar och demokratisk mötesplats för pedagoger och lärare inom förskolan.

Pedagogisk utveckling - Hållbar utbildning - Estetiska lärprocesser

Papper på ett bord med smålappar som ska bli ett kollage

Kompetensutvecklingsprogram vt 2024

Välkommen till KÅC – Västerås förskolors pedagogiska mötesplats

Utveckling för alla förskolor
Oavsett om du är pedagog eller rektor på en kommunal eller fristående förskola erbjuder KÅC skräddarsydd kompetensutveckling. Vi integrerar praktik och teoretisk kunskap i ett samarbete med varje unikt sammanhang. Vi är här för att stödja och förstärka dig och din verksamhet.

Lärande — en resa, inte bara ett mål
På KÅC ser vi lärande som en kontinuerlig resa, en process. Vår övertygelse är att varje barn har rätt att utveckla kunskaper och färdigheter enligt läroplanens mål och riktlinjer. Barns rättighet att få lära och utvecklas står i centrum för allt vi gör.

Praktisk/teoretisk utveckling
Vi erbjuder en mångsidig kompetensutveckling som omfattar både praktisk estetik och
teoretisk utbildning. Oavsett din förskolas identitet anpassar vi vår utbildning för att passa dina behov och mål.

Hållbarhet i handling
På KÅC arbetar vi för att göra hållbarhet konkret. Genom att främja kollegialt lärande och inspirera till återanvändning och återbruk av kunskaper, erfarenheter och material, skapar vi meningsfulla möjligheter för varje barn.

Estetik, sinnen, kreativitet och nyfikenhet
Estetik förutsätter ett ämnesintegrerat, sinnesfullt och utforskande arbete där vi kopplar samman teori och praktik, fakta och fantasi. På KÅC utgår vi ifrån att nyfikenhet, kreativitet och skapande processer är nycklar till ett djupare och mer meningsfullt lärande. Ett lärande som kan öppna upp dörrar till ett lustfyllt, varierat och motiverat lärande. Genom att integrera naturen och naturmaterial i en giftfri och klimatsmart miljö, kan vi skapa rika möjligheter att utvecklas och lära.

Ett gemensamt utforskande
KÅC är inte bara ett pedagogiskt center; det är en gemensam plats där vi reflekterar, utforskar och lär tillsammans. Vi strävar efter att vara en katalysator för utveckling och en förebild för hållbart lärande, där varje barns rättigheter respekteras och främjas.

Processutbildning VT

Utbildningen vänder sig till förskollärare och erfarna, utbildade barnskötare i både kommunal och fristående verksamhet.

Datum: 14 februari, 13 mars, 24 april, 22 maj och 13 juni
Tid: 13.00-16.00
Kostnad: 4000 kr/person

Utbildningen har i fokus att fördjupa, vidga och lägga till nya kunskaper kring hur förskollärare kan arbeta för att skapa en verksamhet som omsätter och konkretiserar läroplanens riktlinjer och mål. En verksamhet som bjuder in barn att ha inflytande, att få
känna delaktighet och att vara huvudpersoner i sitt eget lärande, i samspel med andra barn, pedagoger och miljö/material. Utbildningen innehåller teori, praktiskt arbete, reflektion och diskussion.

Utbildningen vänder sig till förskollärare och erfarna, utbildade barnskötare i både kommunal och fristående verksamhet. Utbildningen är 9 halvdagar, höstens datum kommer senare.

Nätverk

Vill du träffa andra för att samtala och utvecklas kring pedagogiska frågor? Läs mer om aktuella nätverk nedan.

Datum: 19 februari och 22 april
Tid: kl. 13.00-15.00

KÅC kontakt är ett kostnadsfritt nätverk som vänder sig till dig som arbetar som
förskollärare eller barnskötare.

Nätverket bygger på kontinuitet och det förutsätter att det är samma person som
deltar vid alla nätverksträffar (2ggr/termin)

Vad innebär det att bli del av KÅC kontakt?

 • Du är en pedagog som vill nätverka, reflektera och samarbeta med andra
  pedagoger i Västerås.
 • Du är nyfiken på kreativt lärande och att arbeta utforskande.
 • Du kommer bli en kontakt mellan din förskola och KÅC
 • Du kommer att inspireras och inspirera andra genom att vi delar exempel
  från praktiken.

KÅC kommer att bidra med workshop och föreläsningar.

Kostnadsfritt


Datum: 7 februari, 10 arpril och 8 maj
Tid: kl. 8.00 – 9.00

Ett nätverk för dig som arbetar som bitr. rektor, försteförskollärare, pedagogista, ateljerista eller med annan ledningsfunktion i förskolan och vill dela utmaningar, inspiration och erfarenheter med andra.

Innehåll:

 • Praktiska exempel från olika förskolors verksamheter, kommunala och fristående.
 • Reflektion och nätverkande

Kostnadsfritt

Workshop

Ateljé.

I KÅCs inspirerande miljöer skapar vi "börjor" där du aktivt kan pröva, skapa och utforska i samarbete med andra.

KÅC workshops ger dig konkreta erfarenheter genom praktiskt
arbete med specifika material och utmaningar. Du får också
möjlighet att ställa frågor och reflektera tillsammans med andra
kopplat till din egen praktik och läroplanens uppdrag.

Innehåll:

 • Fakta och teori om de material och verktyg som är i fokus
 • Praktiskt arbete - utmaningar - inspiration
 • Underhåll av material och verktyg
 • Hållbar användning

Våra workshops på KÅC välkomnar alla som arbetar i förskolan, oavsett förkunskaper.

Allt material ingår i kostnaden.

Datum: 20 mars
Tid: kl. 13.30-15.00
Kostnad: 300kr/person

Vad händer när två olika uttryckssätt möter varandra och hur kan de berika varandra?
Estetiska uttrycksätt är viktiga bland annat för barns språk- och kommunikationsutveckling. Genom att utforska kontrasten mellan lerans taktila natur och teckningens precision skapas nya upptäckter och utmaningar.

Detta är en workshop om hur vi kan arrangera platser för teckning och lera att kunna mötas och sätta igång samtal och kommunikation mellan barn.

Datum: 10 april
Tid: kl. 13.30-15.00
Kostnad: 300 kr/person

Papper och textil erbjuder oändligt många kreativa möjligheter. Garn, tyg, tråd, dukar och
olika sorters papper är material som vi ofta har tillgång till på förskolan. Genom att arbeta medvetet med olika sorters papper och textilier i förskolan kan vi skapa möjligheter för barnen att utveckla sitt språk, sina matematiska förmågor, sin finmotorik och sin fantasi.

Denna workshop handlar om hur vi kan använda dessa taktila material på ett nytt sätt
för att skapa möjlighet för ett utforskande och undersökande lärande.

Datum: 29 maj
Tid: kl. 13.30 – 15.00
Kostnad: 300 kr/person

Genom ett utforskande och undersökande förhållningssätt till måleri och konstruktion
kan vi öppna upp för fler möjligheter till lek och lärande. Bygg och konstruktion kan också bli en estetisk process där vi utforskar rumsuppfattning, geometri, mönster och
symmetrier samtidigt som vi blandar nyanser och utforskar måleri.

I denna workshop får du utforska den kreativa världen av måleri och konstruktion som en mångsidig utgångspunkt för lärande och utveckling.

Skräddarsytt

Vi har en stor erfarenhet och kunskap från att arbeta i förskolan på olika nivåer och vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar, handledningar mm. utifrån förskolors behov och önskemål.

Utifrån era önskemål kan vi skapa möjligheter kring olika områden som t.ex. organisation, kvalitetsarbete och utveckling av pedagogiska miljöer. Eller så vill ni ha något vi erbjuder i programmet men på ett annat datum. Alla skräddarsydda
utbildningar kan erbjudas som heldag eller halvdag/kväll efter överenskommelse.

Kontakta kac@vasteras.se så pratar vi vidare.

Uppdrag vi haft tidigare:

Handledning arbetslag eller ledning, verksamhetsutveckling, pedagogiska
lärmiljöer, att skapa ateljékultur, läroplanen i praktiken, projekterande och
reflekterande förhållningssätt och arbetssätt, systematik i en föränderlig
verksamhet, workshops med fokus på olika tekniker.

Ett verktyg för att systematiskt dokumentera, reflektera, följa upp, analysera och planera sin verksamhet.

Processverktyget är ett exempel på ett skräddarsytt uppdrag som vi gjort och gör i samarbete med olika förskolor i Västerås stad, både kommunala och fristående.

Processverktyget är ett verktyg för att säkerställa att förskolans utbildning och undervisning följer läroplanens mål och riktlinjer och erbjuder barnen rika möjligheter till att känna lust att lära och få ett förändrat kunnande.

Under utbildningen, för fristående verksamheter, stöttar och handleder KÅC förskolan att implementera verktyget under ett helt år. Utbildningen börjar i maj och innefattar handledning, ledningsstöd, workshop, föreläsning och reflektion tillsammans med pedagoger och rektorer. Utbildningen ger även att deltagarna tillgång till processverktyget.

Utbildningen innefattar 6 tillfällen.

Kostnad: 4000 kr/person för fristående verksamheter.
För kommunala förskolor skräddarsyr vi ett upplägg.

Anmälan

Alla anmälningar görs till kac@vasteras.se

Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Anmälan är bindande, avgiften återbetalas inte vid avanmälan. Du kan däremot överlåta din plats till någon annan om du vill.

Sista anmälningsdag 31 januari

Ljusfesten

I 2023 års ljusfestprojekt deltog ca. 400 barn, från 17 olika förskolor, fristående och kommunala, i Västerås Stad. Under projektets slututställning hade vi ca 500 besökare.

Vi säger tusen tusen tack till alla förskolor som engagerade sig och deltog i år, tack till Västerås stadsbibliotek och Kreativt bibliotek och tack till alla er som kom och lyssnade.

På vår Facebook-sida kan du se en film från 2023 års ljusfestprojekt.

Se filmen på Kreativt Återanvändningscenter Facebook-sida

 

Kontakta oss

Kreativt återanvändningscenter

Besöksadress: Växhuset, Viktor Larssons plats 1

Telefonnummer: 021-39 41 76

kac@vasteras.se