Visa sökformulär

Kreativt återanvändningscenter - KÅC

En hållbar och demokratisk mötesplats för pedagoger och lärare inom förskolan.

Pedagogisk utveckling - Hållbar utbildning - Estetiska lärprocesser

KÅC är Västerås stads pedagogiska center för utveckling, stöd och inspiration i arbetet med att omsätta förskolans läroplansuppdrag till praktik. KÅC vänder sig till alla kommunala och fristående förskolor i Väster stad. 

Vi erbjuder nätverk, utbildningar, workshops, föreläsningar, utställningar, handledning samt olika uppdrag på förskolor utifrån varje förskolas specifika behov.

Hos oss finns ett stort utbud av kreativt material som kan återanvändas. I våra utbildningar lägger vi stor vikt vid att du ska få möjlighet att:

 • utveckla ett hållbart förhållningssätt till miljö och lärande.
 • se natur- och återvinningsmaterial som en resurs för barns utforskande och lärande.

Vad är du intresserad av?

Lerskulpturer nedanför en trädstam i en park

KÅC kompetensutvecklingsprogram kommer ut i början av varje termin - så håll utkik i våra kanaler, här på hemsidan, Facebook och Instagram.

Facebook: Kreativt Återanvändningscenter - Startsida | Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram: KåC (@kac.vasteras) • Foton och videor på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningar

Alla anmälningar görs till kac@vasteras.se. Glöm inte att uppge namn och enhet i din anmälan.
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag för alla aktiviteter är den 6 februari 2023.

Nätverk

Vill du träffa andra för att samtala och utvecklas kring pedagogiska frågor? Då är du välkommen att vara med i vårt digitala pedagogiska nätverk. Nätverket bygger på kontinuitet och vi önskar att du deltar under hela terminen.

I det digitala nätverket bidrar KÅC med input och underlag för reflektion, medan du som deltagare får tid till reflektion i mindre grupper. Alla tillfällen avslutas med en gemensam reflektion. Mötena sker via Teams.

Alla anmälningar görs till kac@vasteras.se. Glöm inte att uppge namn och enhet i din anmälan. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag för alla aktiviteter är den 6 februari 2023.

 

Penslar fasttejpade på grenar

Datum: 7 mars, 4 april, 30 maj
Kl. 8.00 – 9.00

KÅC bjuder in till tre nätverksträffar denna termin kring språk och kommunikation. Ett kostnadsfritt nätverk för dig som arbetar i förskolan och vill dela utmaningar och erfarenheter med andra. Du behöver inte ha erfarenhet av nätverkande eller reflektion men du behöver vara intresserad av att utvecklas och vidga dina kunskaper tillsammans med andra. Nätverket är öppet för alla yrkesroller i förskolan (även studenter).

Innehåll:

 • Praktiska exempel från olika förskolors verksamheter, kommunala och fristående
 • Reflektion och nätverkande


Datum: 7 februari, 28 mars, 23 maj
Kl. 8.00 – 9.00

KÅC bjuder in till tre nätverksträffar denna termin kring att leda och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete i förskolan. Ett kostnadsfritt nätverk för dig som arbetar som bitr. rektor, försteförskollärare, pedagogista eller med annan ledningsfunktion i förskolan och vill dela utmaningar och erfarenheter med andra.

Innehåll:

 • Praktiska exempel från olika förskolors verksamheter, kommunala och fristående
 • Reflektion och nätverkande

Workshop på KÅC

Under våren kommer vi ha samma workshop vid flera tillfällen för att skapa möjlighet för fler att kunna delta. Under en workshop får du möjlighet att prova arbeta praktiskt med fokus på utvalda material i KÅC miljöer tillsammans med kollegor. I varje workshop integreras även digitala verktyg. Du behöver inga förkunskaper för att delta.

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö18, s. 9

Ateljé

Under denna workshop kommer ni att få möta några ”börjor” med lera som utmanar er att utforska, undersöka och kommunicera med hjälp av leran. Vi går också igenom grunderna i arbetet med lera för att skapa förutsättningar för arbete med materialet på förskolan, verktyg, förvaring, återbruk mm.

Datum:
8 mars kl. 9 – 11 och 13.30 – 15.30
29 mars kl. 9 – 11 och 13.30 – 15.30

 

Under denna workshop kommer ni att få möta böcker och olika ”börjor” till läsmiljöer som utmanar er att utforska, undersöka och kommunicera med hjälp av språk och utforskande arbetssätt. Vi utgår ifrån olika böcker och med hjälp av fantasi och kreativitet arbetar vi med ett utforskande sätt att ”läsa”.

Datum:
30 mars kl. 9 – 11 och 13.30 – 15.30
4 maj kl. 9 – 11 och 13.30 – 15.30

 

Under denna workshop kommer ni att få möta några ”börjor” med färg som utmanar er att utforska, undersöka och kommunicera med hjälp av färg, penslar och papper. Vi utgår från det som händer i naturen och arbetar med måleri på ett utforskande sätt. Vi går också igenom grunderna i arbetet med färg, måleri och penslar för att skapa förutsättningar för arbete med materialet på förskolan; verktyg, omsorg, återbruk mm.

Datum:
3 maj kl. 9 – 11 och 13.30 – 15.30
17 maj kl. 9 – 11 och 13.30 - 15.30


Innehåll:

 • Kort föreläsning med koppling till läroplanens uppdrag
 • Fakta och teori om materialet och verktygen i fokus
 • Praktiskt arbete - inspiration
 • Underhåll av material och verktyg
 • Hållbar användning

För att kunna genomföra en workshop behöver vi ha minst 10 anmälda

Kostnad: 500 kr/person
Allt material ingår i kostnaden.

Anmälan: Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Anmäl dig via mail till kac@vasteras.se. Anmälan ska innehålla:

 1. Utbildning/workshop/föreläsning anmälan avser
 2. Namn och mailadress till samtliga deltagare
 3. Fakturauppgifter
  • Fakturauppgifter för kommunala enheter: ansvarig chef, konto, verksamhet, aktivitet och ansvar.
  • Fakturauppgifter för fristående enheter: fakturaadress, organisationsnummer och eventuell referens.

Anmälan är bindande, avgiften återbetalas inte vid avanmälan. Du kan däremot överlåta din plats till någon annan om du vill. Sista anmälningsdag för alla aktiviteter är den 6 februari 2023.

Digitala föreläsningar

Under våren kommer vi ha samma föreläsning vid flera tillfällen för att skapa möjlighet för fler att kunna delta.

I en digital föreläsning får du ta del av teori och konkreta exempel kopplat till litteratur, styrdokument och forskning. Läs mer under rubrikerna nedan. Föreläsningarna vänder sig till alla som arbetar i förskolan. Du behöver inga förkunskaper för att delta. Vi använder oss av Teams.


Bord med pennor, papper och ipad

Hur kan dokumentationen bli ett pedagogiskt verktyg? Hur kan vi använda oss av våra dokumentationer för att utveckla verksamheten så att den stödjer barns kunskapande, utveckling och lärande? Under föreläsningen får du ta del av olika perspektiv på dokumentationens och reflektionens betydelse utifrån vårt läroplansuppdrag kopplat till konkreta exempel.

Datum:
13 februari kl. 18.00 – 19.00
27 februari kl. 18.00 – 19.00

En föreläsning som rör sig kring frågorna; Vad är ett utforskande arbetssätt? Hur kan vi använda oss av begreppet ”börjor” för att utveckla ett utforskande arbete? Vilket lärande vill vi möjliggöra för i våra miljöer? Hur kan vi utveckla våra ”börjor”, våra erbjudande, så att de blir kreativa, stimulerande och utmanande för barnen? Under föreläsningen får du ta del av konkreta exempel med koppling till vårt läroplansuppdrag.

Datum:
27 mars kl. 18.00 – 19.00
3 april kl. 18.00 – 19.00

Att avsluta det pedagogiska verksamhetsåret är både en början på en process, ett sätt att sammanfatta och dra slutsatser från sina erfarenheter och ett sätt att tänka framåt. Att arbeta med att avsluta, sammanfatta och förbereda framåt handlar om att försöka se helheter, ta vara på sina erfarenheter, ha framförhållning och göra medvetna pedagogiska val framåt. Under föreläsningen ger vi exempel på hur vi kan arbeta med frågor som ex. Vilka erfarenheter och slutsatser tar vi med oss? Vad blir viktigt att tänka om vid uppstart vid det nya verksamhetsåret?

Datum:
15 maj kl. 18.00 – 19.00
22 maj kl. 18.00 – 19.00


Kostnad:
1 – 10 personer = 300 kr/person
11 – 20 personer = 200 kr/person
21 – 30 personer = 100 kr/person (över 30 pers. pris på förfrågan)

Anmälan: Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Anmäl dig via mail till kac@vasteras.se. Anmälan är bindande och ska innehålla:

 1. Utbildning/workshop/föreläsning anmälan avser
 2. Namn och mailadress till samtliga deltagare
 3. Fakturauppgifter

Fakturauppgifter för kommunala enheter: ansvarig chef, konto, verksamhet, aktivitet och ansvar.
Fakturauppgifter för fristående enheter: fakturaadress, organisationsnummer och eventuell referens.

Anmälan är bindande, avgiften återbetalas inte vid avanmälan. Du kan däremot överlåta din plats till någon annan om du vill. Sista anmälningsdag för alla aktiviteter är den 6 februari 2023.

Skräddarsytt

Vi har en stor erfarenhet och kunskap från att arbeta i förskolan på olika nivåer och vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar, handledningar mm. utifrån förskolors behov och önskemål, i mån av tid.

Utifrån era önskemål kan vi skräddarsy samarbetspaket tillsammans med er kring olika områden som t.ex. organisation, kvalitetsarbete och utveckling av pedagogiska miljöer. Vi kan också använda något av det vi erbjuder i programmet för just er förskola på ett datum som passar. Alla skräddarsydda utbildningar kan erbjudas som heldag eller halvdag/kväll efter överenskommelse.

Kontakta kac@vasteras.se så pratar vi vidare.

Uppdrag vi haft tidigare:

 • Handledning arbetslag eller ledning
 • Verksamhetsutveckling – reflektionsstöd till arbetslag och ledning
 • Pedagogiska lärmiljöer
 • Ateljékultur
 • Läroplanen i praktiken
 • Projekterande och reflekterande förhållningssätt och arbetssätt
 • Systematik i en föränderlig verksamhet
  Workshops med fokus på olika tekniker och material

Kontakta oss

Kreativt återanvändningscenter

Besöksadress: Växhuset, Viktor Larssons plats 1

Telefonnummer: 021-39 41 76

Det här händer i Västerås

 • Demokrativeckan

  Det är nu 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Det uppmärksammar vi tillsammans med Länsstyrelsen 23-27 november med olika aktiviteter och Demokratistuga på Fiskartorget i Västerå...

 • Vi firar förskolans dag!

  Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och verksamheten. Dagen firas på förskolor i hela Sverige.

Nytt i Västerås

 • Tyck till om din förskola

  En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad barn och vårdnadshavare tycker om förskolan i Västerås. Nu är det dags för årets enkät. Sista dag att svara är 24 februari.

 • Prisade pedagoger och skolledare

  Idag har Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2022 delats ut till framstående pedagoger och skolledare i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna vid fyra ceremonier. Priset på 25000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.