Visa sökformulär

Kreativt återanvändningscenter - KÅC

En hållbar och demokratisk mötesplats för pedagoger och lärare inom förskolan.

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för kollegialt lärande och att inspirera personal inom förskola. Hos oss får du som är pedagog, lärare eller rektor möjlighet att vidga och fördjupa förståelsen för ditt uppdrag.

Vi arbetar för att lyfta fram vikten av estetiska lärprocesser med fokus på hållbarhet ur flera olika perspektiv (socialt, ekologiskt och ekonomiskt). Både fristående och kommunala förskolor är välkomna.

Vi erbjuder teoretiska och estetiska utbildningar med förskolans läroplan som grund. Här får du tid att göra och pröva och skapa egna praktiska erfarenheter att använda ihop med dina teorier.

Vi arbetar i nära samarbete med projektledaren för Giftfri förskola och pedagogiska skolgårdar. Genom olika uppdrag, projekt och utbildningar samarbetar vi även med många andra aktörer, till exempel Naturskolan, Västerås konstmuseum samt Västerås stadsbibliotek.

Lerskulpturer nedanför en trädstam i en park

Hos oss finns ett stort utbud av kreativt material som kan återanvändas. I våra utbildningar lägger vi stor vikt vid att du ska få möjlighet att:

 • utveckla ett hållbart förhållningssätt till miljö och lärande.
 • se natur- och återvinningsmaterial som en resurs för barns utforskande och lärande.

Vad är du intresserad av?

Kreativt återanvändningscenter arrangerar nätverk, utbildningar, workshop och kan göra uppdrag hos er utifrån era specifika behov. Programmet kommer att fyllas på under hösten och vi anpassar vår verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer - så håll utkik på våra kanaler Facebook @kac.vaxhuset eller Instagram kac.vasteras.

Nätverk

Vill du träffa andra för att samtala och utvecklas kring pedagogiska frågor? Då är du välkommen att vara med i vårt digitala pedagogiska nätverk. Nätverket bygger på kontinuitet och vi önskar att du deltar under hela terminen.

I det digitala nätverket bidrar KÅC med input och underlag för reflektion, medan du som deltagare får tid till reflektion i mindre grupper. Alla tillfällen avslutas med en gemensam reflektion. Mötena sker via Teams.

Du anmäler dig till kac@vasteras.se, uppge namn och enhet.

Penslar fasttejpade på grenar

KÅC pedagogiska nätverk - Ett digitalt nätverk för alla

nätverk + föreläsning

Ett nätverk för dig som arbetar i förskolan och vill dela utmaningar och erfarenheter med andra. Du behöver inte ha erfarenhet av nätverkande eller reflektion men du behöver vara intresserad av att utvecklas och vidga dina kunskaper tillsammans med andra. Nätverket är öppet för alla yrkesroller i förskolan. (även studenter)

Innehåll:

 • Föreläsning
 • Praktiska exempel från olika förskolors verksamheter, kommunala och fristående
 • Reflektion och nätverkande

3 tillfällen
Kostnadsfritt

Tid: 08:00-09:00
Datum: 28 september, 26 oktober och 23 november

Utbildningar, workshops och föreläsningar

Anmälningar görs till kac@vasteras.se

Anmälan är bindande och ska innehålla:

 1. Utbildning/workshop/föreläsning anmälan avser
 2. Namn och mailadress till samtliga deltagare
 3. Fakturauppgifter

Fakturauppgifter för kommunala enheter: ansvarig chef, konto, verksamhet, aktivitet och ansvar.
Fakturauppgifter för fristående enheter: fakturaadress, organisationsnummer och eventuell referens.

Papper och pennor

Processutbildningen

Att omsätta Läroplanens uppdrag till praktik. Utbildningen har i fokus att fördjupa, vidga och lägga till nya kunskaper kring hur förskollärare kan arbeta för att skapa en verksamhet som omsätter och når Läroplanens riktlinjer och mål genom att erbjuda en verksamhet som bjuder in barn att ha inflytande, känna delaktighet och att vara huvudpersoner i sitt eget lärande i samspel med andra barn, pedagoger och miljö/material. Utbildningen innehåller teori, praktiskt arbete, reflektion och diskussion.

Utbildningen vänder sig till förskollärare och erfarna och utbildade barnskötare i både kommunal och enskilt driven verksamhet.

Utbildningen är 9 halvdagar, vårens tillfällen kommer senare.

Pris: 4000 kr per person

Datum: 14 september, 5 oktober, 9 november coh 14 december

Tid: Deltagarna i processutbildningen delas in i två grupper (förmiddag kl. 08:30-11:30 eller eftermiddag kl 13:00-16:00)

Sista anmälningsdag: 25 augusti

Bord med pennor, papper och ipad

Digitala föreläsningar

I en digital föreläsning får du ta del av teori och konkreta exempel kopplat till litteratur , styrdokument och forskning.

Pris: 350 kr per person och tillfälle
Tid: 18:00-19:30
Sista anmälningsdag: 1 vecka innan respektive tillfälle

Fokus och datum:

"Börjor" och sen då…
26 september

Vad kan nyfikenhet vara och hur kan det bli en nyckel till kvalitet i utbildning och undervisning?
17 oktober

Dokumentera, reflektera och analysera. Reflekterande förhållningssätt och systematiskt kvalitetsarbete
7 november

Ateljé

Workshop med föreläsning

Att omsätta läroplanen till en praktik genom miljö och material. Under en workshop får du möjlighet att prova arbeta praktiskt med fokus på utvalt material i KÅC miljöer tillsammans med kollegor. I varje workshop integreras även digitala verktyg.

Innehåll:

 • Kort föreläsning med koppling till läroplanens uppdrag
 • Fakta och teori om materialet och verktygen i fokus
 • Praktiskt arbete - inspiration
 • Underhåll av material och verktyg
 • Hållbar användning

Pris: 600 kr per person och tillfälle
Tid: kl 13:00-15:30
Sista anmälningsdag: 1 vecka innan respektive tillfälle

Fokus och datum:

Mönster och former med naturen
29 september

Undersökande och utforskande med de yngsta barnen i förskolan
6 oktober

Att organisera och stödja ett reflekterande arbetssätt
- För dig som arbetar som ledare i förskolan
12 oktober

Teckning och lera
20 oktober

Återbruksmaterial
27 oktober

Textilt skapande
10 november

Färg och nyanser
24 november

Ljus och skuggor
8 december

Ljusfesten - Ett demokratiprojekt

Projektet

Ljusfesten är ett samarbete mellan KÅC, Västerås stadsbibliotek, Kreativt bibliotek och frivilligt deltagande förskolor i Västerås stad, fristående och kommunala. Under tre månader arbetar deltagande förskolor i ett gemensamt projekt som utgår ifrån barnkonventionen med fokus på läroplanens mål i kap. 2.3 Barns delaktighet och inflytande. Projektet är ett samarbete för att göra och skapa gemensamma och demokratiska platser i staden för, med och om barn i staden. Projektet avslutas med en gemensam utställning i november i samband med barnkonventionens dag.

Kostnadsfritt

Uppstart/workshop/introduktion: 31 augusti kl 13.30-15.00

Utställning: 17 november

Anmälan

Anmälan för att delta i projektet skickas till kac@vasteras.se, senast den 25 augusti.

Anmälan behöver innehålla:

 1. Namn på förskola eller skola som ska delta
 2. kontaktperson
 3. antal barn/elever som arbetat med verket/gestaltningen samt åldern på dem
 4. antal verk/gestaltningar som ska visas

Vill du veta mer om projektet innan du anmäler – hör av dig med dina frågor till samma mail.

Skräddarsydda uppdrag

Vi har en stor erfarenhet och kunskap från att arbeta i förskolan på olika nivåer och vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar, handledningar mm. utifrån förskolors behov och önskemål. Uppdragen kan beröra områden som organisation, kvalitetsarbete och utveckling av pedagogiska miljöer. Alla skräddarsydda utbildningar kan erbjudas som heldag eller halvdag/kväll efter överenskommelse.

Förslag på uppdrag:

 • Handledning arbetslag eller ledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Pedagogiska lärmiljöer
 • Ateljékultur
 • Läroplanen i praktiken
 • Projekterande och reflekterande förhållningssätt och arbetssätt
 • Systematik i en föränderlig verksamhet
 • Workshops med fokus på olika tekniker och material

Förslagen kan också formas efter era behov och sammanhang, till exempel genom att kombinera två rubriker. Skicka din förfrågan till kac@vasteras.se.

Kontakta oss

Kreativt återanvändningscenter

Besöksadress: Växhuset, Viktor Larssons plats 1

Telefonnummer: 021-39 41 76

Det här händer i Västerås

 • Demokrativeckan

  Det är nu 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Det uppmärksammar vi tillsammans med Länsstyrelsen 23-27 november med olika aktiviteter och Demokratistuga på Fiskartorget i Västerå...

 • Vi firar förskolans dag!

  Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och verksamheten. Dagen firas på förskolor i hela Sverige.

Nytt i Västerås

 • Rapport från förskoleenkäter 2022

  I årets förskoleenkät är både barn och vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan. Vårdnadshavarna är mest nöjda med förskolornas bemötande av barnen, och minst nöjda med löpande information om barnets tillvaro.