Visa sökformulär

Avancerade program

Fördjupningslinjerna är till för dig som tänker en framtid som musiker, dansare, skådespelare, regissör eller lärare inom de olika kulturområdena, men också för dig som gör ett annat yrkesval men ändå vill ha en kvalificerad kulturutbildning. 

Balettelevskolan

För dem som älskar att dansa och vill du satsa mycket av sin fritid på dans?
Balettelevskolan erbjuder barn och ungdomar en studieinriktad dansträning parallellt med grundskolan. Utbildningens mål är att ge en god och allsidig grund i dans.
Den studieförberedande utbildningens kursplan följer ett schema med anpassade övningar och moment för varje ålder och utvecklingsnivå. Antagningsprov genom audition under slutet av vårterminen.

Anmälan till Balettelevskolan

Konstlinjen

Konstlinjen är till för dig som vill utveckla din kreativitet inom bild och form, som har stort intresse och vill förbereda dig för att eventuellt söka vidare till konstnärliga utbildningar.
Bas i utbildningen är regelbundna lektioner med fokus på teckning och måleri som kompletteras med olika projekt i Konstskolan eller Konstmuseets regi. Vi arbetar bland annat med stilleben, kroki och skulptur. Antagning genom arbetsprover.

Anmälan till Konstlinjen

Musiklinjen

Du som har ett mycket stort intresse för musik, goda förutsättningar och förkunskaper kan söka musiklinjen. Linjen som har 18 platser är studieförberedande och vänder sig till elever från och med det år du fyller 14 . Utbildningen omfattar tre läsår. Du lämnar in din ansökan på våren och kallas sen till en provspelning.

Anmälan till Musiklinjen

Teaterlinjen 

Teaterteori, röst och rörelse samt scenframställning varvas.  Eleverna deltar i en större teaterproduktion ofta i samarbete med Västmanlands teater. Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Hit söker du med ett enkelt antagningsprov samt intervju.  Ansökan kan göras tidigast vårterminen i årskurs 8.
Teaterlinjen vänder sig till elever som är extra intresserade av teater och vill lägga ner mer arbete för att utvecklas vidare, kanske med siktet inställt på att söka Teaterhögskolan, någon folkhögskoleutbildning eller utbilda sig till teater- eller dramapedagog.
Antagning görs efter ett enkelt antagningsprov samt en intervju.
Observera, hösten 2018 är Teaterlinjen fullbokad.

Anmälan till Teaterlinjen

Hjälpte informationen på denna sida dig?