Visa sökformulär

Mobbning, trygghet, säkerhet

Förebyggande arbete mot mobbning

I Västerås ska ingen person, som i sitt yrke eller på sin fritid kommer i kontakt med barn och ungdomar, låta bekvämlighet, okunskap eller feghet vara ett hinder för att se och agera när barn far illa. Skolorna arbetar aktivt för att förebygga mobbning och kränkningar.

Tolv kommunala skolor i Västerås har utbildade trivselledare. Målet är att förebygga mobbning och främja ökad och mer varierad lek på rasterna. Skolorna i Västerås har också ett gemensamt barnombud som en del av det förebyggande arbetet riktat mot barn och ungdomar. Om du eller din kompis blir mobbad, kränkt eller diskriminerad ska du eller din förälder kontakta skolan.

Läs mer om ung och mår dåligt, om hjälp och stöd här

Barnombudet

Barnombudet är till för alla barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. Det kan handla om mobbning, kompisproblem, kärlek och ensamhet. Barnombudet ska också bidra till att utveckla demokrati och inflytande för barn och ungdomar. Barnombudet i Västerås, Sara Holm Stålhand, samordnar och driver också Here 4 U Junior.

Läs mer på Here 4 U Juniors webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer på Barn och elevombudets webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer på Barnombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Sara Holm Stålhand finns längst ned på den här sidan.

Here 4 U

Here 4 U är en del av Västerås stads förebyggande arbete och arbetar för att skolan ska vara en bra plats för både elever och personal. Medlemmarna är elever som vill engagera sig för sina kompisar, öka tryggheten i skola och samhälle samt arbeta mot mobbning och våld. Here 4 U finns på ett antal grund- och gymnasieskolor, och antalet skolor som är med växer. Arbetet bygger på övertygelsen att uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft.

Läs mer på Here 4 Us webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer på BRIS (barnens rätt i samhället) webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer på Brottsofferjourens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer på Friends webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Here 4 U finns längst ned på den här sidan.

Barnpiloter

En barnpilot är en resurs på arbetsplatsen i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att göra det. Barnpiloten ska vara ett bollplank och en kunskapsbank för att tidigt kunna agera om någon far illa. Västerås stad har som mål att det ska finnas barnpiloter på alla arbetsplatser inom barn och utbildning. Barnpiloter utbildas kontinuerligt och ingår i ett nätverk med Västerås stad, Polismyndigheten i Västmanlands län och Landstinget Västmanland. Sedan 2003 har cirka 800 personer utbildat sig till barnpiloter, och utöver introduktionsutbildningen finns det i dag även en steg 2-utbildning.

Läs mer i informationsfoldern om barnpiloterPDF

Läs mer på Rädda Barnens webbplatslänk till annan webbplats

Vill du veta mer om barnpilotverksamheten? Kontakta samordnare Urban Pettersson, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Likabehandling

Varje år gör skolorna i Västerås en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på din skola. Planen berättar hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Likabehandlingsplanen hittar du på din skolas webbplats.

Läs mer om alla grundskolor i Västerås här

Läs mer om alla grundsärskolor i Västerås här

Läs mer om alla gymnasieskolor i Västerås här

Läs mer om alla gymnasiesärskolor i Västerås här

Olyckor och kriser

Alla kommunala förskolor och skolor har en utarbetad krisplan. Det vill säga en plan som talar om hur skolan ska göra när olika krissituationer uppstår. Planen kan användas som ett stöd om barn, elever och/eller personal drabbas av till exempel katastrofer eller andra kriser. Det kan gälla dödsfall, olycksfall och andra oförutsedda händelser i eller utanför skolan, som gör att människor behöver akut hjälp och ett medicinskt och/eller psykosocialt omhändertagande.

När något oförutsett händer kan det vara en bra hjälp för omgivningen att ha en krisplan att gå efter, eftersom förvirring ofta uppstår i det akuta skedet. En plan kan inte förutse allt som behöver göras, eftersom ingen traumatisk händelse är den andra lik, det finns dock vissa grundläggande frågor som är bra att tänka på när något har hänt.

Alla kommunala förskolor och skolor har en krisgrupp som träffas två gången per år samt vid behov. Gruppen i skolan består av rektorer, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, lärare och administrativ personal. Krisgruppens uppgift är att stödja och hjälpa elever och medarbetare vid svåra situationer. Vid större kriser träder också Västerås stads krisorganisation in som stöd till enheten. För mer information kontakta förskolechefen på din förskola eller rektorn på din skola.

För information om arbete med olyckor och kriser i fristående förskolor och skolor kontakta respektive enhet.

Läs mer om alla förskolor i Västerås här 

Läs mer om alla grundskolor i Västerås här

Läs mer om alla grundsärskolor i Västerås här

Läs mer om alla gymnasieskolor i Västerås här

Läs mer om alla gymnasiesärskolor i Västerås här

Kontakta oss

Sara Holm Stålhand

Barnombud

Barnombudet är till för alla barn och ungdomar som behöver en vuxen att prata med. Det kan handla om mobbning, kompisproblem, kärlek och ensamhet.

Telefon: 021-39 99 99

Here 4 U

Here 4 U arbetar för att skolan ska vara en bra plats för alla, både elever och personal. Medlemmarna är elever som vill engagera sig för sina kompisar och arbeta mot mobbning och våld. Here 4 U finns på ett antal grund- och gymnasieskolor idag och antalet skolor som är med växer.

Telefonnummer: 021-39 80 18, 021-39 80 04

Urban Pettersson

Samordnare för barnpiloter

Västerås stad har som mål att det ska finnas barnpiloter på alla arbetsplatser. Barnpiloter ska tidigt uppmärksamma barn eller unga som far illa eller riskerar att göra det. Barnpiloter utbildas kontinuerligt och ingår i ett nätverk.

Telefon: 021-39 17 80

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Vinnarna av Pedagogiska priset 2018

    Idag har Pedagogiska priset 2018 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildnin...

  • Nominerade till Pedagogiska priset 2018

    Det har kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset och här presenterar vi de nominerade. Tack till alla er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet. Fredag den 1...

Hjälpte informationen på denna sida dig?