Visa sökformulär

Modersmål, hemspråk

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i det språket. Du som är nyanländ kan få extra stöd för att lära dig svenska.

Om modersmål

Språket är nyckeln till förståelse. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska samt till nyanlända finns därför ett antal verksamheter i Västerås.

Blankett för anmälan om modersmålsundervisningPDF

Andra verksamheter

Verksamheter på finska

Sverigefinnar är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter, utifrån lagen om nationella minoriteter. Sedan 2010 tillhör Västerås det finska förvaltningsområdet. Det innebär att sverigefinnar i Västerås har rätt att begära förskola helt eller delvis på finska. Finskan behöver inte vara ett dagligt umgängesspråk hemma och barnet behöver inte kunna finska.

Det finns fyra förskolor i Västerås som helt eller delvis erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet. Du söker plats för ditt barn via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Läs mer om hur du söker plats i förskola här

  • Brevduvans Förskola (delvis)
  • Haga förskola (delvis)
  • Hällby förskola (helt)
  • Nasses förskola (delvis)

Läs mer på Brevduvans Förskolas webbplats, finsk avdelninglänk till annan webbplats

Läs mer på Haga förskolas webbplats, finsk avdelninglänk till annan webbplats

Läs mer på Hällby förskolas webbplats, finsk avdelning

Läs mer på Nasses förskolas webbplats, finsk avdelninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om förskoleverksamhet på finska här, esikoulu

Emausskolan erbjuder finskspråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3. Hälften av undervisningen sker på finska och hälften på svenska. Om du vill söka plats för ditt barn i sverigefinska klassen kontaktar du rektor på Emausskolan.

Läs mer på Emausskolans webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om grundskoleverksamhet på finska här, peruskoulu

Läs mer om nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Två språk - Ett land, en film om sverigefinnar.

För vem

Vem kan få?

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd. Det betyder att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. För dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola och har ett annat modersmål än svenska finns modersmålsundervisning och studiehandledning.

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om ni pratar språket hemma eller om du har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål:

Du som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om ni dagligen pratar språket hemma och om du har grundläggande kunskaper i språket.

Du som är elev och tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i detta språk(samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet.

Du som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska får modersmålsundervisning även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du måste dock ha grundläggande kunskaper i språket (gäller inte samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch).

Så här gör du

Hur går det till?

Du går oftast på modersmålsundervisningen på eftermiddagar efter skoltid. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne och du får betyg i årskurs 6-9. Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill delta i modersmålsundervisningen måste din vårdnadshavare skicka in en ansökan. Ansökningsblanketten skickar du till Centrum för tvåspråkighet.

Studiehandledning

Om du har ett annat modersmål än svenska och nyligen har kommit till Sverige kan studiehandledning ha stor betydelse för dig när du ska lära dig olika ämnen. En modersmålslärare som har samma modersmål som du har kan förklara till exempel matematik, fysik, kemi och samhällsorienterade ämnen för dig. Studiehandledningen kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp där ni är högst tre elever, i eller utanför klassrummet. Skolans rektor bestämmer tillsammans med din lärare hur många timmar och hur länge du kan få studiehandledning.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Centrum för tvåspråkighet ordnar modersmålsundervisning och erbjuder studiehandledning till elever i grund- och gymnasieskolan samt modersmålsstöd för barn i förskolan. På Centrum för tvåspråkighet undervisar cirka 130 pedagoger i 44 olika språk.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Hitta hit

Centrum för tvåspråkighet, Fiskartorget 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Är du tonårsförälder?

    Kanske upplever du som förälder ibland att du har tappat greppet om din tonåring. Visste du att det finns en del redskap du kan använda för att utveckla relationen i positiv riktning? Nu startar en ny...

  • Västerås stad fortsätter att spola isbanor

    Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Tekniska nämnden ändrade på tisdagen sitt tidigare beslut sedan finansieringen lösts.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?