Visa sökformulär

Övningsskolor, VFU

Om övningsskolor, VFU

Varje år gör cirka 500 lärarstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Västerås. Studenterna kommer från Mälardalens högskola, Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna. Under sin utbildning till lärare ska eleverna göra 30 högskolepoäng VFU. Det innebär att den verksamhetsförlagda utbildningen är totalt en termin men uppdelad på flera perioder. Syftet är att säkra kompetensförsörjning och framtida rekrytering. Genom att erbjuda VFU-platser tar våra skolor del av skolutvecklingen och kopplingen till nutida forskning.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

De flesta förskolor och skolor har lärarstudenter. De organiseras via en central samordnare för årskurs 6-9 och gymnasiet samt en för förskolan och årskurs F-5. Varje lärarstudent har en lokal lärarutbildare, LLU. Den lokala lärarutbildaren ska ha handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng. Idag har inte alla den, men utbildningen pågår kontinuerligt.

För mer information kontakta våra samordnare, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Lena Våglund

Samordnare

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, grundskolan

Telefon: 021-39 18 84

Bo Cronert

Samordnare

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, förskolan och gymnasiet

Telefon: 021-39 38 02

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?