Visa sökformulär

Skolskjuts, busskort

Så här gör du

Så här ansöker du

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du ansöker om plats via e-tjänsten för skolskjuts. Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation eller Mobilt BankID. Du som inte har tillgång till e-legitimation eller Mobilt BankID kan ansöka via blankett.

Du och din vårdnadshavare måste ansöka om skolskjuts i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Inför höstterminen ska ansökan göras senast den 30 april. Beslut om skolskjuts meddelas skriftligt till din folkbokföringsadress och gäller under den tid som vi anger i beslutet. Du måste ansöka om nytt beslut i god tid innan den begränsade tiden går ut.

Om du flyttar eller byter skola ska du göra en ny ansökan om skolskjuts utifrån de nya förutsättningarna.

Busskort gymnasieskola

Du ansöker om busskort hos VL. De svarar också på frågor om busskort, telefon 0771-22 40 00.

För vem

För vem?

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du som har långt till skolan eller har särskilda skäl kan få skolskjuts. Särskilda skäl kan till exempel vara svåra trafikförhållanden eller funktionsnedsättning. Du kan få skolskjuts om du inte har en skola nära hemmet. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till någon av de kommunala skolorna som ligger närmast ditt hem. För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet till skolan/hållplatsen vara:

  • Förskoleklass och årskurs 1-3, mer än 2 kilometer
  • Årskurs 4-6, mer än 3 kilometer
  • Årskurs 7-9, mer än 4 kilometer
  • Gymnasiesärskola, mer än 4 kilometer

Om du väljer att gå i en annan skola kan du bara få skolskjuts om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Västerås stad. Det betyder att du inte få skolskjuts om vi måste planera om eller får en ökad kostnad för att ordna skolskjuts.

Busskort gymnasieskola

Du som går i gymnasiet och har mer än sex kilometer från din folkbokföringsadress till skolan kan ansöka om busskort. Du som är folkbokförd i Västerås kommun och dagligen pendlar minst sex kilometer till en annan kommuns gymnasieskola inom Västmanlands län kan också ansöka om busskort.

Du som är folkbokförd i Västerås kommun och som studerar i en gymnasieskola utanför Västmanlands län kan få inackorderingstillägg/resetillägg.

Läs mer om inackorderingstillägg och resetillägg här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det finns olika slags skolskjutsar; allmän kollektivtrafik, skolbuss och taxi. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts.

Om du får skolskjuts har du rätt att åka till och från skolan i anslutning till undervisningen. Du har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Det är barn- och utbildningsförvaltningen som beslutar om skolskjuts.

Riktlinje för skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskolaPDF

Riktlinje för elevresor i gymnasieskola och skolskjuts för elever i gymnasiesärskolaPDF

Riktlinje för barn- och elevtransport för barn i förskolaPDF

Skylt skolskjuts

Busskort gymnasieskola

Det är Kollektivtrafikförvaltningen som hanterar busskorten för gymnasieelever.

Information om förseningar och inställda turer

Meddelanden om förseningar och inställda turer publiceras i vår app Mitt Västerås. När du har laddat ner appen på din smarta telefon kan du välja att få meddelandena som en notis. Vi kommer även använda funktionen vid en eventuell olyckshändelse.

Säkerhet

Västerås stad har en krisplan för allvarlig olyckshändelse med skolbuss. Samtliga aktörer inom skolskjutsverksamheten har tillgång till och kännedom om planen.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för vilka elever som har rätt till skolskjuts med landsbygdens skolbussar och anmäler detta till Kollektivtrafikmyndigheten.

Kollektivtrafikförvaltningen och transportören ansvarar för att förare och fordon uppfyller de krav som ställts enligt avtal, att fordonen är i fullgott skick och att chauffören kör på tryggt och säkert sätt. Varje transportör ska ha en egen intern handlingsplan för hur chaufför ska agera vid olyckshändelse.

Olika typer av skolskjuts och busskort

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Allmän kollektivtrafik

Skolskjuts med allmän kollektivtrafik betyder att du får ett busskort. Från och med år 4 får du som har rätt till skolskjuts busskort med allmän kollektivtrafik där skolbuss inte finns.

Skolbuss

Skolskjuts på landsbygd är skolbuss som går enligt tidtabell. På- och avstigning sker på anvisad plats. Elever i alla åldrar reser med bussarna. Beslut om rätt till skolskjuts krävs.

Skolbuss på landsbygden anordnas av VL och körs av Axelssons Turisttrafik och Björks Buss.

Tidtabeller och linjekartor på VLs webbplatslänk till annan webbplats

Taxi

Du som har särskilda behov kan efter prövning ha rätt till skolskjuts med taxi. Du som går i år 1-3 kan ha rätt till skolskjuts med taxi där skolbuss inte finns. Endast du som har ett beslut om skolskjuts får åka med i fordonet. Skolskjuts med taxi samordnas av Kollektivtrafikförvaltningen som är en del av Region Västmanland.

Information om skolskjuts med taxi (särskild skolskjuts) på Region Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats 

Frågor och mer information

Kontaktcenter svarar på frågor om vilka regler som gäller för rätt till skolskjuts.

Busskort gymnasieskola

Om du har frågor om vilka regler som gäller för ansökan om ersättning för elevresor kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

  • Prisceremoni för Pedagogiska priset 2018

    Pedagogiska priset 2018 delas ut till pedagoger i Västerås. De får priset för ett utmärkande pedagogiskt arbete. De tre prisen på 25 000 kronor delas ut av de pedagogiska nämndernas ordföranden.

  • Sista dagen att ansöka om kulturstipendium

    Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv/vetenskap, Litteratur ...

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?