Visa sökformulär

Skolskjuts, busskort

För vem

Vem har rätt till skolskjuts?

Du har rätt till skolskjuts, eller busskort om du är gymnasieelev, om avståndet till skolan/hållplatsen är:

 • Förskoleklass och årskurs 1-3: mer än 2 kilometer.
 • Årskurs 4-6: mer än 3 kilometer.
 • Årskurs 7-9: mer än 4 kilometer.
 • Gymnasiesärskola: mer än 4 kilometer.
 • Gymnasieskola: mer än 6 kilometer.

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till den av kommunen planerade skolan.

Skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan också få skolskjuts om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara svåra trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Om du väljer en annan än den planerade skolan är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om ni flyttar men barnet går kvar på samma skola.

Inackorderingstillägg för dig som gymnasieelev

Om du går på en skola som ligger utanför Västmanlands län kan du få inackorderingstillägg eller resetillägg.

Läs mer om inackorderingstillägg och resetillägg här

Så här gör du

Så här ansöker du

Du ansöker via vår e-tjänst. Du som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola ansöker om skolskjuts. Du som går i gymnasieskola ansöker om busskort.

Beslutet är tidsbegränsat. Du måste ansöka om nytt beslut i god tid innan den begränsade tiden går ut.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du måste ansöka om skolskjuts i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Vi behöver ansökan till höstterminen senast den 30 april för att garantera att det fungerar vi skolstarten.

Om skolskjuts och busskort

Skolskjuts för dig i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan få skolskjuts på olika sätt; allmän kollektivtrafik, skolbuss och taxi. Vem som har rätt till skolskjuts, och vilken sort, regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som beslutar om skolskjuts.

Om du får skolskjuts har du rätt att åka till och från skolan i anslutning till undervisningen. Du har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Frågor och mer information

Kontaktcenter svarar på frågor om vilka regler som gäller för rätt till skolskjuts.

Skolbuss på landsbygden ordnas av VL. Du kan se tidtabeller och linjekartor på deras webbplats.

Läs mer på VLs webbplatslänk till annan webbplats

Skolskjuts med taxi samordnas av Kollektivtrafikförvaltningen som är en del av Region Västmanland.

Information om skolskjuts med taxi på Region Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats 

Busskort för dig som gymnasieelev

Kollektivtrafikförvaltningen hanterar busskort för gymnasieelever. Om du har frågor om vilka regler som gäller för ansökan kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Rudbeckianska gymnasiet öppnar på fredag

  Rudbeckianska gymnasiet i Västerås som hålls stängt under torsdagen kommer att öppna som vanligt i morgon, fredag. Anledningen är att Polisen gripit den person som är misstänkt för att ha skickat hot...

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2018

  Idag har Pedagogiska priset 2018 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildnin...

Debug

Tack för din återkoppling!