Visa sökformulär

Särskilda behov, extra stöd

Barn och unga som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt att få det. Det står i skollagen.

Vilket stöd finns det?

Förskola

Barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd går nästan alltid i ordinarie förskola. Barnen kan ha en hörselnedsättning eller språknedsättning. Ofta finns gruppen på en förskola med flera avdelningar.

Grundskola

För elever i behov av särskilt stöd finns det små särskilda undervisningsgrupper som är övergripande för kommunen. De erbjuder ett stöd till den ordinarie skolans verksamhet. Undervisningsgrupperna arbetar i små elevgrupper med individuellt anpassad undervisning. En del av eleverna har inlärningssvårigheter eller psykosociala svårigheter. Därför samarbetar undervisningsgrupperna med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt individ- och familjenämnden.

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Elever som behöver särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram. Syftet med det är att se till att elevens behov tillgodoses. Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan personalen planera och utveckla den pedagogiska verksamheten så att du får det särskilda stöd som du behöver. Du får samtidigt en skriftlig bekräftelse på vilket stöd skolan ska ge dig. Åtgärdsprogrammet är inte samma sak som den individuella utvecklingsplanen. Mer information om elevstöd hittar du på skolornas egna webbplatser. Du kan också kontakta rektorn på din skola om du vill veta mer.

Läs mer om individuell utvecklingsplan för grundskola här

Grundskola och gymnasieskola

I skolorna har vi också läs- och skrivmentorer för att snabbt upptäcka om en elev har läs-, språk- och skrivsvårigheter. De föreslår även lämpliga åtgärder utifrån dina behov. På de kommunala skolorna har vi också särskilda matematikmentorer som bland annat ordnar fortbildning, tematräffar och studiecirklar för lärare. Matematikmentorerna ordnar även specifika stödinsatser på skolor för dig som har behov av särskilt stöd. Skoldatateket förenar specialpedagogik och IT. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om alternativa verktyg och hur du kan använda dem. På så vis får du en ökad möjlighet att nå längre i ditt lärande och din utveckling.

Läs mer om ung och mår dåligt, om hjälp och stöd, här

Lovskola

I Västerås kommunala grundskolor och gymnasieskolor finns frivillig skola på loven. Den är för elever som går i årskurs 4 till och med gymnasiet och som vill förbättra dina kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och andra ämnen. Vi har lovskola under sportlovet, påsklovet, i början och slutet av sommarlovet samt höstlovet. Lovskolan är ofta på förmiddagen och pågår ungefär fyra timmar varje vardag. Lovskolan kostar ingenting för dig som är elev. Den är till för att du ska lära dig mer och förbättra dina resultat. Kontakta din skola för mer information.

Sjukhusundervisning

Om ditt barn blir sjukt och behöver vårdas på sjukhus har barnet rätt enligt skollagen att få undervisning. På sjukhusskolan undervisar sjukhuslärare som hjälper ditt barn att nå kunskapsmålen. Eleverna använder de läromedel som finns på ordinarie skola eller undervisningsmaterial som finns på sjukhusskolan.

På barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomspsykiatrin undervisar sjukhuslärare elever, från årskurs 1 till och med gymnasiet, som är inskrivna för behandling eller utredning på sjukhus. Undervisningen sker både enskilt och i grupp beroende på hur eleverna mår.

Om ditt barn är inlagt på sjukhus och behöver hjälp med sin skolgång kontaktar du ditt barns behandlande team.

Läs mer om särskilda utbildningsformer i skollagen, på Sveriges Riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Vuxenutbildning

Du som är vuxen, vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå och har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter kan få hjälp av en studievägledare. Besök eller ring Vuxenutbildningscentrum.

Kontaktuppgifter och mer information om vägledning för vuxna finns härlänk till annan webbplats

För vem

Vem kan få?

Förskolan har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Skolan har ett speciellt ansvar för unga som behöver särskilt stöd. Elever som av fysiska, psykosociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar. Den frivilliga lov- och sommarskolan är öppen för alla elever i årskurs 4-9 samt gymnasiet. Den är till för dem som vill förbättra sina kunskaper.

Är du vuxenstuderande och har särskilda behov bokar du en träff med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum, därefter genomförs en pedagogisk kartläggning för att se vad just du behöver för att lyckas med dina studier. Du kan också ringa Vux Lärresurs och be att få tala med elevstödssamordnare.

Så här gör du

Så här gör du

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskolan och du ännu inte har någon plats vänder du dig till Kontaktcenter för mer information, se kontaktuppgifter nedan. Om ditt barn har en plats i förskolan kontaktar du förskolechef.

Om du anser att ditt barn är i behov av särskilt stöd i skolan kontaktar du rektor.

Om du anser att ditt barn behöver gå i särskola får du träffa samordnaren som informerar dig om särskolans verksamhet. Det är samordnaren för särskolan som utifrån Skolverkets riktlinjer ansvarar och beslutar om vilka elever som ska tas emot i särskolan.

Du som är vuxenstuderande och i behov av särskilt stöd bokar en träff med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum. Du kan också be att få tala med elevstödssamordnare. En pedagogisk kartläggning görs för att se vad just du behöver för att lyckas med dina studier.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är skolans rektor som har ansvaret för elevstöd. Vid sin sida har rektor, förutom den pedagogiska personalen, den särskilda elevhälsopersonalen som med sin specifika kompetens stödjer lärare och skolledning i elevhälsoarbetet. Rektor ansvarar för att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter ska upptäckas tidigt och få det stöd de behöver.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om

 • förskola
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • och ger övrig hjälp inom området.
Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2018

  Idag har Pedagogiska priset 2018 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildnin...

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2018

  Det har kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset och här presenterar vi de nominerade. Tack till alla er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet. Fredag den 1...

Hjälpte informationen på denna sida dig?