Visa sökformulär

Grundsärskola

Så här gör du

Så här gör du

För att du ska få börja i grundsärskolan måste det göras en utredning. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att du har en utvecklingsstörning har ni möjlighet att få träffa kommunens samordnare för särskolan. Samordnaren ger dig och din vårdnadshavare information om hur grundsärskolan fungerar som skolform. Därefter kan din vårdnadshavare bestämma om ni ska söka en plats åt dig.

Läs mer om måltider här

Läs mer om terminer, lov och ledigheter här

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För grundsärskolans elever finns fritidshem och fritidsklubb. Från och med höstterminen det år du fyller 13 år kan din vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan då få rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Verksamheterna finns på respektive skola. 

Läs mer om korttidstillsyn och hur du ansöker här

Bra länkar

Grundsärskolor i Västerås

Om grundsärskola

Grundsärskola är till för barn och unga som har en utvecklingsstörning. Den består av två delar, grundsärskola med inriktning grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola. Skoltiden är nio år. Grundsärskolan är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. På varje skola finns en arbetsplan och ditt barn får en individuell utvecklingsplan.

Ditt barn kan gå i grundskoleklass men med en egen läroplan, eller också i en klass tillsammans med grundsärskoleelever. I grundsärskolan går barnet i en mindre grupp med flera lärare och andra personer som kan ge stöd. Läromedel och skolmåltider är kostnadsfria, liksom skolskjuts till och från den anvisade skolan om ditt barn skulle behöva det.

Betyg

Målen i grundsärskolan är anpassade efter ditt barns förutsättningar. När ditt barn har avslutat grundsärskolan får han eller hon ett intyg om sin utbildning. Om du vill ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver ditt barns möjligheter att studera, men innehåller inga betyg.

Ditt barn kan få betyg i grundsärskolans ämnen från och med årskurs 6 om du eller ditt barn begär det. I grundsärskolan är betygsskalan från A till E. Betyget F och streck som finns i grundskolan används inte i grundsärskolan. Betygen utgår från kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg.

Fritidsklubb

I Västerås finns en fritidsklubb för unga som har fyllt 13 år och går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Verksamheten är avgiftsfri, men en avgift tas ut för mellanmål och för luncher under loven. Fritidsklubben ska ge stöd, stimulans och omvårdnad för hela barnets utveckling. Ditt barn ska få trygghet, gemenskap, uppmuntran och uppskattning av personal och kamrater. Verksamheten innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål. Alla ungdomar har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamhet. Barnen får träffa kompisar, leka och lära sig nya saker. Genom de olika aktiviteterna lär barnen sig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

Läs mer om grundsärskola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om en specifik grundsärskola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i grundsärskolan, kontaktar du kommunens samordnare för särskolan.

Frågor och synpunkter

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för grundsärskola och fritidsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd att klara skolarbetet eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med skolan. Du vänder dig till:

Grundsärskolans rektor

Kommunens samordnare för särskolan

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

 • Prisceremoni för Pedagogiska priset 2018

  Pedagogiska priset 2018 delas ut till pedagoger i Västerås. De får priset för ett utmärkande pedagogiskt arbete. De tre prisen på 25 000 kronor delas ut av de pedagogiska nämndernas ordföranden.

 • Sista dagen att ansöka om kulturstipendium

  Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv/vetenskap, Litteratur ...

Nytt i Västerås

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2018

  Det har kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset och här presenterar vi de nominerade. Tack till alla er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet. Fredag den 1...

 • Resultat från grundskoleenkät 2018

  I årets grundskoleenkäter visar resultatet på frågorna om bemötande i årskurs 9 att resultatet är 2,9 av 4 sammantaget för de kommunala och fristående skolorna. I årskurs 5 är resultatet 3,3 av 4 samm...

 • Resultat från gymnasieenkät 2018

  Resultatet i årets gymnasieenkäter visar att de allra flesta elever känner sig trygga i skolan, att de får hjälp i skolarbetet om de behöver det och att lärarna väntar sig att man som elev ska göra si...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?