Visa sökformulär

Grundsärskola

Så här gör du

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan gör vi en utredning. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning får du träffa kommunens samordnare för särskolan. Samordnaren informerar dig om hur grundsärskolan fungerar. Därefter bestämmer du om du vill söka plats för ditt barn.

På länkarna nedan har du möjlighet att jämföra kommunala grundsärskolor i Västerås.

Resultat enkät elever 2021 Grundsärskolan årskurs 1-9 Excel, 930.1 kB.

Hitta och jämför grundsärskolor, Skolverket Länk till annan webbplats.

Information om måltider

Information om terminer, lov och ledigheter

Grundsärskolor i Västerås

Grundsärskolorna i bokstavsordning. Om du klickar på skolans namn i listan nedan ser du en länk till skolans webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om skolans arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Förberedande förskoleklass

Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning har möjlighet att gå i förberedande förskoleklass innan de börjar i grundsärskolan.

Innan ditt barn kan börja i den förberedande förskoleklassen behöver det göras en utredning av en psykolog.

Om utredningen visar att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning ansöker du som vårdnadshavare om plats i förberedande förskoleklass.

Ansökan hanteras av samordnaren för grundsärskolan.

Blankett för att söka till förberedande förskoleklass Pdf, 163 kB.

Förberedande förskoleklass finns på:

  • Apalbyskolan
  • Fridhemsskolan
  • Ormkärrskolan
  • Håkantorpsskolan
  • Sofiaskolan

Fritidshem för barn under 12 år

Om du vill att ditt barn går på fritidshem när skoldagen är slut kan du söka plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Grundsärskolans fritidshem finns för elever från årskurs 1 till och med årskurs 6. Fritidshemmet finns i lokaler på skolan.

Information om fritidshem och hur du söker plats Länk till annan webbplats.

Om ditt barn behöver fritidshem under loven så kan du söka lovverksamhet. Det gäller även om ditt barn inte har en ordinarie plats i fritidshemmet.

Blankett för att söka plats till lovverksamheten Länk till annan webbplats.

Fritidsklubb för barn över 12 år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ditt barn kan då få rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Verksamheten finns på respektive skola.

Information om korttidstillsyn och hur du ansöker

Om grundsärskola

Grundsärskola är till för barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två delar, grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola. Skoltiden är nio år. Grundsärskolan är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell utvecklingsplan.

Ditt barn kan gå kvar i sin grundskoleklass men läsa efter grundsärskolans läroplan, eller gå i en klass tillsammans med andra grundsärskoleelever.

I grundsärskolan går barnet i en mindre grupp med lärare och andra personer som kan ge stöd. Läromedel och skolmåltider är kostnadsfria, liksom skolskjuts till och från den anvisade skolan om ditt barn skulle behöva det.

Betyg

Målen i grundsärskolan är anpassade efter ditt barns förutsättningar. När ditt barn har avslutat grundsärskolan får han eller hon ett intyg om sin utbildning. Om du vill ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver ditt barns möjligheter att studera, men innehåller inga betyg.

Ditt barn kan få betyg i grundsärskolans ämnen från och med årskurs 6 om du eller ditt barn begär det. I grundsärskolan är betygsskalan från A till E. Betyget F och streck som finns i grundskolan används inte i grundsärskolan. Betygen utgår från kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg.

Förberedande förskoleklass

Innan barnet börjar i grundsärskolan finns det möjlighet att gå i förberedande förskoleklass. Barn i den förberedande förskoleklassen läser enligt förskoleklassens läroplan Lgr 11. Undervisningen ger ditt barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och fortsätta skolplikten i grundskolan eller grundsärskolan.

Fritidshem och fritidsklubb

På fritidshemmet och fritidsklubben får ditt barn stöd, stimulans och gemenskap som stärker barnets utveckling. Verksamheterna innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål. Alla elever har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamheten.

Verksamheterna är avgiftsfri, men på fritidsklubben tas en avgift ut för mellanmål och för luncher under loven.

Genom de olika aktiviteterna lär ditt barn sig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet. Ditt barn får träffa kompisar, leka och lära sig nya saker.

Information om grundsärskola, Skolverket Länk till annan webbplats.

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

Om du har frågor om en specifik grundsärskola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i grundsärskolan, kontaktar du kommunens samordnare för särskolan.

Frågor och synpunkter

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för grundsärskola och fritidsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om ditt barn går i en kommunal grundsärskola:
Om du har en fråga, synpunkt eller klagomål på en kommunal grundsärskola ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin. Vid behov vänder du dig i följande ordning till:

Om ditt barn går i en fristående grundsärskola:
Om du har en fråga, synpunkt eller klagomål på en fristående grundsärskola ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin. Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad för råd och stöd. Du kan också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående grundsärskolor.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås