Visa sökformulär

Gymnasiesärskola

Så här gör du

Så här gör du

För att du ska få börja i gymnasiesärskolan måste det först göras en utredning. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att du har en utvecklingsstörning har ni möjlighet att få träffa kommunens samordnare för särskolan. Samordnaren ger dig och din vårdnadshavare information om hur gymnasiesärskolan fungerar som skolform. Därefter kan din vårdnadshavare bestämma om ni ska söka en plats åt dig.

Läs mer om måltider här

Läs mer om terminer, lov och ledigheter här

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För gymnasiesärskolans elever finns fritidsklubb. Om du är berättigad till korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har du rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Verksamheten finns på respektive skola. Din vårdnadshavare kan söka en plats åt dig.

Läs mer om korttidstillsyn och hur du ansöker härlänk till annan webbplats

Bra länkar

Gymnasiesärskola i Västerås

Om gymnasiesärskola

Du som har gått i grundsärskolan kan sedan få gå även i gymnasiesärskolan. Då läser du i fyra år. Det finns nationella och individuella program. Du som går i gymnasiesärskola kan också gå i grundsärskolans fritidsklubb när skoldagen är slut.

Individuella program

De individuella programmen är för dig som behöver en utbildning som är anpassad till dina förutsättningar. De flesta av de individuella programmen finns på Lidmanska gymnasiet och på Fridhemsskolan.

Nationella program

Det finns också nio yrkesinriktade nationella program. De finns på följande skolor:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för estetiska verksamheter, Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola, Västerås Waldorfskolas Särskolegymnasium
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Hahrska gymnasiet
 • Programmet för fordonsvård och godshantering, Edströmska
 • Programmet för hantverk och produktion, Hahrska gymnasiet
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri, Tranellska gymnasiet
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för samhälle, natur och språk, Lidmanska gymnasiet
 • Programmet för skog, mark och djur, Ösby Naturbruksgymnasium i Sala

Betyg

I gymnasiesärskolan får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt gymnasiesärskolearbete. När du har avslutat dina studier får du ett gymnasiesärskolebevis. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan.

I gymnasiesärskolan får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i särskolan. Om du går i gymnasiesärskolan men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

Fritidsklubb

I Västerås finns en fritidsklubb för dig som har fyllt 13 år och går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Verksamheten är avgiftsfri, men du får betala ditt mellanmål och under loven kostar även luncherna pengar. Fritidsklubben ska ge stöd, stimulans och omvårdnad för hela din utveckling. Du ska få trygghet, gemenskap, uppmuntran och uppskattning av personal och kamrater. Verksamheten innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål.

Alla ungdomar har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamhet. Du får träffa kompisar, leka och lära dig nya saker. Genom de olika aktiviteterna lär du dig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

Läs mer om gymnasiesärskola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om en specifik gymnasiesärskola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i gymnasiesärskolan, kontaktar du kommunens samordnare för särskolan.

Frågor och synpunkter

I Västerås stad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för gymnasiesärskola. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd att klara skolarbetet eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med skolan. Du vänder dig till:

Elever och lärare som spelar gitarr

Gymnasiesärskolans rektor

Kommunens samordnare för särskolan

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

 • Prisceremoni för Pedagogiska priset 2018

  Pedagogiska priset 2018 delas ut till pedagoger i Västerås. De får priset för ett utmärkande pedagogiskt arbete. De tre prisen på 25 000 kronor delas ut av de pedagogiska nämndernas ordföranden.

 • Sista dagen att ansöka om kulturstipendium

  Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv/vetenskap, Litteratur ...

Nytt i Västerås

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2018

  Det har kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset och här presenterar vi de nominerade. Tack till alla er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet. Fredag den 1...

 • Resultat från grundskoleenkät 2018

  I årets grundskoleenkäter visar resultatet på frågorna om bemötande i årskurs 9 att resultatet är 2,9 av 4 sammantaget för de kommunala och fristående skolorna. I årskurs 5 är resultatet 3,3 av 4 samm...

 • Resultat från gymnasieenkät 2018

  Resultatet i årets gymnasieenkäter visar att de allra flesta elever känner sig trygga i skolan, att de får hjälp i skolarbetet om de behöver det och att lärarna väntar sig att man som elev ska göra si...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?