Logotyp
Visa sökformulär

Gymnasiesärskola

Så här gör du

Så här gör du

För att du ska få börja i gymnasiesärskolan måste du och din vårdnadshavare först göra en utredning. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att du har en psykisk funktionsnedsättning har ni möjlighet att få träffa kommunens samordnare för särskolan. Samordnaren ger dig och din vårdnadshavare information om hur gymnasiesärskolan fungerar som skolform. Därefter kan din vårdnadshavare bestämma om ni ska söka en plats åt dig.

För gymnasiesärskolans elever finns fritidsklubb. Om du är berättigad till korttidsvistelse enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har du rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Verksamheten finns på respektive skola. Din vårdnadshavare kan söka en plats åt dig.

Läs mer om måltider här

Läs mer om terminer, lov och ledigheter här

Bra länkar

Gymnasiesärskola i Västerås

Om gymnasiesärskola

Du som har gått i grundsärskolan kan sedan få gå även i gymnasiesärskolan. Då läser du i fyra år. Det finns nationella och individuella program. Du som går i gymnasiesärskola kan också gå i grundsärskolans fritidsklubb när skoldagen är slut.

Individuella program

De individuella programmen är för dig som behöver en utbildning som är anpassad till dina förutsättningar. De flesta av de individuella programmen finns på Lidmanska gymnasiet.

Nationella program

Det finns också nio yrkesinriktade nationella program. De finns på följande skolor:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för estetiska verksamheter, Carlforsska gymnasiet, Västerås Waldorfskolas Särskolegymnasium
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Hahrska gymnasiet
 • Programmet för fordonsvård och godshantering, Edströmska
 • Programmet för hantverk och produktion, Rudbeckianska gymnasiet
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri, Tranellska gymnasiet
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för samhälle, natur och språk, Widénska gymnasiet
 • Programmet för skog, mark och djur, Ösby Naturbruksgymnasium i Sala

Betyg

I gymnasiesärskolan får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt gymnasiesärskolearbete. När du har avslutat dina studier får du ett gymnasiesärskolebevis. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan.

I gymnasiesärskolan får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i särskolan. Om du går i gymnasiesärskolan men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

Fritidsklubb

I Västerås finns en fritidsklubb för dig som har fyllt 13 år och går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Verksamheten är avgiftsfri, men du får betala ditt mellanmål och under loven kostar även luncherna pengar. Fritidsklubben ska ge stöd, stimulans och omvårdnad för hela din utveckling. Du ska få trygghet, gemenskap, uppmuntran och uppskattning av personal och kamrater. Verksamheten innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål.

Alla ungdomar har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamhet. Du får träffa kompisar, leka och lära dig nya saker. Genom de olika aktiviteterna lär du dig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

Läs mer om gymnasiesärskola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om en specifik gymnasiesärskola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i gymnasiesärskolan, kontaktar du kommunens särskolesamordnare.

Frågor och synpunkter

I Västerås stad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för gymnasiesärskola. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd att klara skolarbetet eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med skolan. Du vänder dig till:

Elever och lärare som spelar gitarr

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Jullovsaktiviteter på fritidsgårdarna

  För dig som är mellan 13 och 18 år finns det gott om aktiviteter på fritidsgårdarna under jullovet. Här hittar du alla öppettider och det mesta som händer. Följ fritidsgårdarna på sociala medier för m...

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

  Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildnin...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?