Visa sökformulär

Komvux som särskild utbildning

Ansök till komvux som särskild utbildning

Du kan söka till komvux som särskild utbildning om du har inlärnings­svårigheter som beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Du kan gå på särskild utbildning för vuxna från och med hösten det år som du fyller 20 år. 

Bestäm vilka kurser du vill söka, du kan söka en eller flera kurser. Vill du beställa vår kurskatalog eller har frågor kan du ringa eller besöka oss på Vuxenutbildningscentrum.

Fyll i ansökningsblanketten. Du skickar ansökan till Västerås stad, Vuxenutbildningscentrum, komvux som särskild utbildning, 721 87 Västerås.

Ladda ner ansökningsblankett till Komvux som särskild utbildning Pdf, 85.8 kB.

En av våra lärare kontaktar dig när vi har fått din ansökan. Läraren bokar ett personligt samtal med dig.

Om du har försörjningsstöd via Socialtjänsten eller ersättning från Försäkringskassan behöver du kontakta din handläggare innan du börjar studera. Ni ska tillsammans planera din ekonomi för studietiden.

Vad är komvux som särskild utbildning

Hos oss får du lära dig samma saker som man lär sig i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vi undervisar i mindre grupper på individuell nivå. Vi använder digitala verktyg som till exempel dator och surfplatta.

Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg. Utbildningen kostar ingenting.

Information om särskild utbildning för vuxna, Skolverket Länk till annan webbplats.

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket Länk till annan webbplats.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om verksamheten eller hur du ansöker om plats kontaktar du Vuxenutbildningscentrum. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för komvux som särskild utbildning. Kontakta nämnden om du har frågor om politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter pratar du först med skolan. Vid behov vänder du dig i följande ordning till:

Rektor för komvux som särskild utbildning

Verksamhetschef för vuxenutbildningen

Ingenjör Bååths gata 17

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås