Visa sökformulär

Skolskjuts, busskort

För vem

Vem har rätt till skolskjuts?

Du har rätt till skolskjuts, eller busskort om du är gymnasieelev, om du inte har en skola i din närhet. Vilket innebär att avståndet till skolan är:

 • Förskoleklass och årskurs 1-3: mer än 2 kilometer.
 • Årskurs 4-6: mer än 3 kilometer.
 • Årskurs 7-9: mer än 4 kilometer.
 • Gymnasiesärskola: mer än 4 kilometer.
 • Gymnasieskola: mer än 6 kilometer.

Samma avstånd gäller inom grundskola och grundsärskola.

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till den av kommunen planerade skolan. Kontakta oss om du inte har en skola i din närhet och vill veta vilken skola du kan få skolskjuts till.

Skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan också få skolskjuts om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara svåra trafikförhållanden eller om du har en funktionsnedsättning.

Om du väljer en annan än den planerade skolan är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om ni flyttar men barnet går kvar på samma skola.

Inackorderingstillägg för dig som gymnasieelev

Om du går på en skola som ligger utanför Västmanlands län kan du få inackorderingstillägg eller resetillägg.

Läs mer om inackorderingstillägg och resetillägg här

Så här gör du

Så här ansöker du

Du ansöker via vår e-tjänst. Du som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola ansöker om skolskjuts. Du som går i gymnasieskola ansöker om busskort.

Beslutet är tidsbegränsat. Du måste ansöka om nytt beslut i god tid innan den begränsade tiden går ut.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

Skolskjuts grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du måste ansöka om skolskjuts i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Vi behöver ansökan till höstterminen senast den 30 april för att garantera att det fungerar vid skolstarten.

Om skolskjuts och busskort

Skolskjuts för dig i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan få skolskjuts på olika sätt; allmän kollektivtrafik, skolbuss och skoltaxi. Vem som har rätt till skolskjuts, och vilken sort, regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som beslutar om skolskjuts.

Om du får skolskjuts har du rätt att åka till och från skolan i anslutning till undervisningen. Du har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Frågor och mer information

Kontaktcenter svarar på frågor om vilka regler som gäller för rätt till skolskjuts.

Skolbuss på landsbygden ordnas av VL. Du kan se tidtabeller och linjekartor på deras webbplats.

Läs mer på VLs webbplatslänk till annan webbplats

Skoltaxi samordnas av Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland.

Information om skoltaxi på Region Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats 

Busskort för dig som gymnasieelev

Kollektivtrafikförvaltningen hanterar busskort för gymnasieelever. Om du har frågor om vilka regler som gäller för ansökan kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2019 

  Idag har Pedagogiska priset 2019 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, stud...

 • Grusade planer för sopsaltning

  Det blir inte någon sopsaltning av gång- och cykelvägnätet den här vintern. Partierna i majoriteten (S, L, C och MP) har inte kunnat enas om att genomföra sopsaltningen på grund av andra angelägna pri...

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2019

  För andra året i rad har det kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset. Här presenterar vi de nominerade. Tack till er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?