Kartläggning och validering, vuxenutbildning

På Vuxenutbildningscentrum kan vi hjälpa dig att identifiera och synliggöra vad du kan. Det kan till exempel vara kunskaper du skaffat dig genom tidigare erfarenheter från arbete, studier eller i andra sammanhang. Genom att göra en kartläggning och/eller validering kan du få möjlighet att förkorta vägen till ditt mål och få dina kunskaper dokumenterade.

Inledande kartläggning

Du som är folkbokförd i Västerås kommun och funderar på att börja studera på Komvux har rätt till en inledande kartläggning. Även om du inte riktigt bestämt dig eller är osäker, kan en inledande kartläggning vara ett sätt för dig att hitta vägen vidare.

Varför ska jag göra en inledande kartläggning?

En inledande kartläggning ger dig en överblick över dina kunskaper så att du ska kunna göra ett medvetet studie- och yrkesval. Kartläggningen kan hjälpa dig hitta den lämpligaste vägen mot dina mål och synliggöra om du har kunskaper som kan valideras.

Hur går det till?

  1. Du fyller först i ett digital kartläggningsformulär för att få en överblick över vad du kan, dina intressen och dina förmågor.

  2. Du bjuds in till ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare där ni tillsammans diskuterar dina möjligheter och mål.

  3. Efter den inledande kartläggningen kommer en bedömning göras av dina erfarenheter och om du kan går vidare till validering, studier eller annan sysselsättning.

Påbörja en inledande kartläggning i vår e-tjänst

Om du inte har svenska som modersmål och behöver hjälp att fylla i kartläggningsformuläret kan du boka ett vägledningssamtal med en studie-och yrkesvägledare.

Boka vägledningssamtal

Validering inom Komvux

Validering är till för dig som har kunskap inom ett visst område men saknar bevis eller dokumentation på det. En validering kan visa på vad som saknas och vad som kan kompletteras för att du ska nå dina studie- och yrkesmål.

Varför ska jag göra en validering?

Genom att göra en validering kan du få bevis på vad du kan genom ett intyg eller betyg. Efter att du gjort en validering kan du bli direkt behörig till en utbildning eller få möjlighet att anpassa eller förkorta studietiden på aktuell utbildning.

Hur går det till?

För att synliggöra om du har kunskaper som kan valideras behöver du först göra en inledande kartläggning. Läs mer i avsnittet om inledande kartläggning.

Kontakta oss

Vuxenutbildningscentrum

Öppettider för receptionen och drop-in för studie- och yrkesvägledning
Tisdagar klockan 10-12
Torsdagar klockan 13-15

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 17

Telefonnummer: 021-39 17 45

Telefontider
Måndagar klockan 10-12
Onsdagar klockan 13-14

vuc@vasteras.se