God arkitektur i Västerås

Arkitektur handlar om mycket mer än byggnader. Arkitektur handlar till exempel också om att skapa fysiska miljöer som ska bli uppskattade av dem som ska bo och vistas där. I samband med Arkitekturdagarna 2022 listade Nora Kvassman, arkitekt på Västerås stads bygglovsenhet, tre områden i Västerås med god arkitektur. Utgångspunkten var att välja tre områden från olika tider och som kanske inte alla känner till.

Stjärnhusen på Gideonsberg

Uppe på en skogbevuxen bergknalle byggde Diös för Byggnads AB Mimer 1954 fem stjärnhus i åtta våningar. Byggnaderna är grupperade i ett parklandskap enligt tidens stadsplaneideal ”Hus i park” och fastigheten ligger i direkt anslutning till den stora stadsdelsparken Mårtens Hage. I mitten av området finns ett nedsprängt garage. Fastigheten är en av fem områden i Gideonsberg som har bedömts som mycket värdefull bebyggelsemiljö. Det innebär att byggnader, mark och vegetation samspelar på ett sätt som ger området en tidstypisk eller säregen karaktär Det var Paulli Harder som var arkitekt och det var hans första stora uppdrag i staden

Äldre bild över ett bostadsområde med tre höghus. 

Stjärnhusen 1969. Foto: Bertil Forsén, Västerås stadsarkiv.

Kvarteren Baktråget och Brödspaden på Skälby

Aroseken byggde i mitten av 1970-talet kvarteren Baktråget och Brödspaden på Skälby. Horn & Sundling Arkitektkontor ritade byggnaderna som är omsorgsfullt gestaltade med fasader i gult tegel och röd träpanel. Jag får intrycket av en gammal by när jag rör mig runt på de smala slingrande gränderna som är i stort sett bilfria tack vare att parkeringarna är samlade vid infarterna från Skälbygatan.

Bostadshus på Skälby i Västerås. Foto: Nora Kvassman.

Foto: Nora Kvassman

Stadsträdgården på Framnäs

Där stadsträdgården en gång låg ligger idag gruppbyggda bostadshus i grått tegel. Den första etappen stod färdig 2017. Det är Tengbom arkitekter som ritat husen på uppdrag av Kärnhem. Bebyggelsen ligger vackert belägen intill kolonilottsområdet och Hamres våtmarker. Här kan du vandra på stigar och spänger och komma nära Mälaren och njuta av naturen och det rikliga djurlivet.

Insektshotell i Stadsträdgården. Foto: Nora Kvassman.

Bra livsmiljö för människor – och djur i Stadsträdgården. Foto: Nora Kvassman

Kontakta oss

Nora Kvassman

Arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 61

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se