Visa sökformulär

Avfall och återvinning

Avfall och i viss mån även skräp kan användas igen och åter­vinnas. Vi har alla ett ansvar för vår gemen­samma miljö. Därför är det viktigt att du sorterar ditt avfall. I Västerås är det Vafabmiljö som har ansvar för frågor om avfall och åter­vinning.

Här lämnar du ditt avfall

Återbruken

Det finns totalt sex åter­bruk för dig som bor i Västerås kommun. I punkt­listan ser du var de ligger. Namnet i listan är en länk till varje åter­bruks webb­plats. Där hittar du öppet­tider och karta.

Vid dessa åter­vinnings­centraler kan du till exempel lämna lysrör, glöd­lampor och batterier. Du kan också lämna lösnings­medel, trasiga möbler, kyl- och frys och annan elektronik. Det finns även möjlighet att lämna träd­gårds­avfall, plast-, metall och trä­grejer, samt mycket mer. Du hittar mer in­forma­tion på Vafabmiljös webb­plats.

Länk till Vafabmiljös webbplats.länk till annan webbplats

Ta hand om ditt träd­gårds­avfall på bästa sätt

Det bästa är att kompostera eller köra ditt träd­gårds­avfall till Åter­bruket. Det är dock till­åtet att elda mindre högar av torrt ris och av­fall från din träd­gård under vissa perioder. Det är under veckorna 16-18 och 40-42. Tänk på säker­heten! Läs mer i länken här nere.

Länk till stadens sida om att elda trädgårdsavfall och ris.

Återvinningsstationer

Det finns cirka 40 åter­vinnings­stationer runt om i Västerås. Det är containrar där du lämnar dina för­packningar av plast, metall, glas samt tidningar. Åter­vinnings­stationerna drivs av För­packnings- och tidnings­insamlingen. Du hittar din lokala åter­vinnings­station här nere i länken.

Länk till Förpackningsinsamlingens webbplats.länk till annan webbplats

Frågor om sophämtning

Alla frågor du har om och kring sop­hantering ställer du till Vafabmiljös kund­service. Det kan till exempel vara om fakturor, hushålls­avfall eller vilka dagar som sopor hämtas. Vafabmiljö svarar även på frågor om slam-, fett- och latrin­hämtning.

E-post kundservice@vafabmiljo.se
Telefonnummer 020-120 22 20
Postadress Vafabmiljö Kommunal­förbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.

Taxor och avgifter för renhållning

Renhållningstaxa är sammanställningen över den kommunala renhållningsavgiftens olika prisklasser och deltjänster. Du kan läsa mer på Vafabsmiljös egen webbplats. 

Länk till Vafabmiljös webbplats.länk till annan webbplats

Sortering av material på Återbruket.

Vafabmiljö ansvarar från 1 september 2015

Vafabmiljö har gjort en om­organisation och är nu ett kommunal­förbund. Det är för att få bättre regional sam­verkan, när det gäller avfall. Det betyder att Västerås stad inte längre har hand om kontakt och administration när det gäller frågor om sop­hantering och avfall.

Du kan läsa mer på Vafabmiljös webbplats.

Länk till Vafabmiljös webbplats om avfall och återvinning.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?