Visa sökformulär

Adresser och namnsättning

Det är viktigt för en rad verk­samheter i olika delar av sam­hället att vi har aktuella och korrekta adresser.

Fakta om adresser

En adress består av ett adressområde följt av en siffra. På landsbygden används byadressområdet och inom tätorten används gatunamn. Två exempel på adresser är Irsta Gillberga 14 och Solrosgatan 3.

Adressnummer sätts i stigande ordning. Vid förtätningar lägger vi till bokstavstillägg A, B, C och så vidare. Det är vanligast med bokstavstillägg inom tätorten men ju mer det byggs på landsbygden ju fler adresser får bokstavstillägg även där.

Ett adressområde kan aldrig ägas, du kan inte ha ensamrätt om ett adressområde.

Skylt med gatan och kvarterets nam på fasad med texten Djäknegatan kv. Gisle 4-2.

Därför har vi adresser

En adress pekar ut entrén på en byggnad. Om det finns flera entréer kan en byggnad ha flera adresser. Även andra platser där det finns något som behöver pekas ut kan få en adress. Lekparker, badplatser och parker är några exempel. Adressen gör det lättare för besökare, blåljusmyndigheterna, taxi, posten med flera att snabbt hitta rätt. Adresser används i många officiella register, bland annat för folkbokföring. Visste du att det är olagligt att vara folkbokförd på fel adress?

Adresser är också grunden till utdelningsadresser i samhället, det vill säga det vi skriver för att skicka post. Utdelningsadress består av gatunamn och nummer eller box samt lägenhetsnummer om det finns. Efter det kommer postnummer och till sist destinationsort. Exempel på en utdelningsadress är

Solrosgatan 78 Lgh 1301
721 54 Västerås

Det är Postnord som har hand om frågor om utdelningsadresser.
Postnordlänk till annan webbplats

Så här tar vi fram nya adresser

Det börjar med att ett nytt område ska byggas. När nya gator och vägar skapas behöver dessa namn. Byggnadsnämnden tar beslut om namn på gator. När sedan byggnader, till exempel bostäder byggs, skapar vi unika adresser med gatunamn och nummer (och vid behov med bokstäver) för varje ny bostads entré.

På landsbygden kan det bli aktuellt att skapa nya namn på adresser. Då väljer vi ett namn som är kopplad till platsen, gärna med historisk ankytning.

Det är vi på stads­byggnads­förvaltningen i Västerås stad som tar beslut om nya adresser och om en adress måste ändras. Det gäller adresser till byggnader och entréer. Vi är skyldiga att skapa adresser för alla bostads­hus. Vi sätter även adresser för verk­samhets­lokaler, industrier, offentliga byggnader och annat som är i behov av en adress. När vi sätter adresser följer vi svensk standard samt våra egna rutiner. Det innebär bland annat att en adress ska vara unik för kommunen. Vi försöker besluta om och sätta adresser så tidigt som möjligt i processen. Adressen läggs till i vår databas och i Lantmäteriets adressregister. När vi har tagit beslut om en adress meddelar vi fastighetsägaren.

Allmänheten kan generellt inte påverka namn på adresser.

Frågor och svar om adresser

Vad har jag för adress?

Kontakta oss, så får du den.

Jag behöver en ny adress till min bostad eller verksamhet

Kontakta oss, så ordnar vi det.

Min adress är fel på Google, Hitta.se, Eniro eller annan söktjänst

Dessa företag uppdaterar själva sina adresser. Har du nyligen bytt eller fått en ny adress kan det dröja några månader innan rätt adress finns hos dem. Det är dock inte alltid de har rätt adress i alla fall. Hos några av tjänsterna går det att själv göra en felanmälan. Den adress vi har registrerad är den adress som gäller. Är du osäker på vilken det är går det bra att kontakta oss.

Varför har jag fått en till adress?

Har du byggt eller sökt bygglov för en ny bostad på din fastighet får den en adress. En adress är kopplad till en bostadsentré och därför kan en fastighet ha flera adresser.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3