Aberga ängsväg

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 26 augusti 2021.

I detaljplanen dp 1919 skapas en ny gata i området Aberga sydväst om Tortuna. Den heter Aberga ängsväg.

Motivering till namnet

Ny gata inom bebyggelsen vid Aberga, gatan ansluter till Aberga byväg och har därför fått ett liknande namn.

Detaljplan för Mycklinge 5:1, Aberga byar, Tortuna, dp 1919

Karta över Aberga ängsväg.

Karta över Aberga ängsväg