Brottbergamotet

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 23 februari 2023.

I februari togs beslut om att sätta namn på en ny cirkulations­plats längs Norrleden. Den ska heta Brottbergamotet och planeras ligga vid infarten till Brottberga. Byggstart är planerad till sommaren 2023.

Motivering till namnet

Förslaget utgår från namnet på det anslutande området Brottberga.

Kartbild över cirkulationsplatsen Brottbergamotet på Norrleden som ansluter till Brottberga.

Karta över cirkulationsplatsen Brottbergamotet på Norrleden