Gatunamn i Kopparlunden

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 25 mars 2021.

Tre olika detaljplaner har nyligen antagits för Kopparlunden. Tillsammans medför de en förändring av stadsdelen som också påverkar gator och allmänna platser. Därför har vi också sett över namnen på gator, parker och torg. Sammanlagt 15 nya namn har tagits fram via planarbetet, och några befintliga gatunamn har fått delvis ny sträckning.

Gatornas namn

De nya namnen som visas på kartan är:

 • Linverksgatan har fått namn efter Linverket som ligger alldeles intill.
 • Tubdragargatan och Hylsgatan heter Tubdragarvägen och Hylsvägen i dag. De får byta efterled för att få en enhetligare namnsättning och för att markera att de får lite ändrad sträckning.
 • Ringvallsbron leder från Kopparlunden över till Ringvallen på andra sidan E18.
 • Metallverksgatan kvarstår men går nu tvärs igenom Kopparlunden i öst-västlig riktning.
 • Femmans torg kommer av att adressen Varmvalsvägen 5 ligger vid torget.
 • Essemstråket – Essem användes som förkortning av Svenska Metallverken och del av företagsnamnet Gränges Essem.
 • Ferrallina var en välkänd produkt som tillverkades av Metallverken. Namnet kommer av att det var en kombination av järn (ferrum) och aluminium.
 • Den stora parkanläggningen mitt i området får namnet Kopparlundsparken.
 • Sintertorget ligger i anslutning till befintliga Sintergatan.
 • Entrétorget är förstås tänkt som en trevlig entré till området.
 • Kulturtorget och Kulturparken hamnar i anslutning till nuvarande Culturen.
 • Kopparlundsvägen finns redan men förlängs lite söderut.
 • Kullgärdet var namnet på Kopparlundsområdet innan det blev ett industriområde. Namnet Kullgärdsgatan antogs som namn redan på 90-talet men har aldrig blivit använt.
 • Arvidgatan och Arvidtorget anknyter till namnet på ASEA:s gamla Arvidverkstad längst i söder.
Karta över Kopparlunden med markeringar för de nya gatorna och deras namn.

Karta över Kopparlundens nya gator. Klicka på bilden så blir den större.

Den nordöstra delen av Kopparlunden återstår att göra ny detaljplan för. Ytterligare namn kan tillkomma och eventuellt kan det också bli några justeringar på namnen som redan är beslutade, till exempel på gator som fortsätter in i den nordöstra delen.

Namnen är framtagna i dessa tre detaljplaner för Kopparlunden.

Detaljplan för Verkstaden 7 med flera, södra Kopparlunden, dp 1878
Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, Kopparlunden mitt, dp 1879
Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882