Gatunamn på Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 24 mars 2022.

De nya gatunamnen på Fredriksdal inspireras från gamla torpsnamn och olika naturelement, såsom olika typer av mossa.

Gatornas namn

Vägkopplingen mellan Gäddeholmsvägen och väg 541 fick namnet Maria Charlottas väg efter skomakare Fredrikssons hustru. (Enligt en husförhörslängd från 1800‑talet.)

Den lokalgata som sträcker sig från Maria Charlottas väg och norrut mot Gäddeholmsvägen fick namnet Sommarbovägen.

Lokalgatorna som går från Sommarbovägen och norrut fick namnen Höstbovägen och Vårbovägen.

Inom kvartersmark blev det följande gatunamn: Skägglavsvägen, Kartlavsvägen, Renlavsvägen, Solhällsvägen, Björnmossevägen, Praktmossevägen, Väggmossevägen, Kvastmossevägen, Nävervägen, Vitmossvägen, Vassbovägen, Håbackavägen.

Karta över nya gator på Fredriksdal, etapp 3 på Gäddeholm. Klicka på bilden så blir den större.

Karta över nya gator på Fredriksdal, etapp 3 på Gäddeholm. Klicka på bilden så blir den större.

Skolans, torgets och parkens namn

Den större parken i nedre delen av planområdet fick namnet Solhällsparken, torget fick namnet efter områdets namn, Fredriksdalsplatsen, och skolan likaså, Fredriksdalsskolan.

Namnen är framtagna i detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, dp 1895