Grindtorpsvägen

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 29 september 2022.

I september 2022 togs beslut om att sätta namn på en ny gata på Grindtorpsängen. Den fick namnet Grindtorpsvägen.

Motivering till namnet

Gatan föreslås få namnet Grindtorpsvägen efter den äng som den anläggs över.

Kartbild med Grindtorpsvägen inringad.

Kartbild med Grindtorpsvägen inringad