Innovationsgränd

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 16 december 2021.

I detaljplanen dp 1910 på Gideonsberg fick en ny gata sitt namn i december 2021, Innovationsgränd. Namnet anknyter till befintliga gatunamn i närområdet såsom Utvecklingsgränd, Patentgatan och Forskargränd och återspeglar planområdets och Västerås historia som en världsledande stad beträffande teknisk utveckling och uppfinningar.