Kulingparken

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 26 augusti 2021.

I augusti 2021 togs beslut om att sätta namn en ny aktivitetspark på Öster Mälarstrand. Namnet är ”Kulingparken” efter initiativ från teknik- och fastighetsförvaltningen. Tanken är att det ska vara kul och lockande att gå och aktivera sig på olika sätt i den nya, fina aktivitetsparken.

Motivering till namnet

Namnet ger en dubbel associering, dels med vindstyrkan Kuling och dels med en kul (rolig) aktivitet. Eftersom gator och kvarter i denna del av Öster Mälarstrand fått sjöinspirerade namn efter olika segeltyper knyter en vindstyrka Kuling bra an till omgivningen.

Kartbild över Kulingparken på Öster Mälarstrand.

Kartbild över Kulingparken på Öster Mälarstrand