Lydia Wahlströms väg och Rösträttsvägen

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 16 juni 2021.

I detaljplanen dp 1900 i Barkarö fick ett nytt område två nya namn i juni 2021. Gatan i planområdets norra del fick namnet Rösträttsvägen och den längre söderut Lydia Wahlströms väg. Lydia Wahlström härstammar från Barkarö och var aktiv i kvinnorörelsen och kampen för kvinnors rösträtt i början av 1900-talet.

Motivering till namnet

Lydia Wahlström, som växte upp på prästgården i Barkarö, var en av ledargestalterna i den kvinnliga rösträttsrörelsen i början på 1900-talet. Hon blev filosofie doktor i historia 1900 och fick professors namn 1939.

Flygfoto med illustration över det nya området i Barkarö där Lydia Wahlströms väg och Rösträttsvägen ligger.

Flygfoto med illustration som visar Lydia Wahlströms väg och Rösträttsvägen i Barkarö