Mursmäckagränd

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 24 mars 2022.

I detaljplanen dp 1905 för Bäckby fick gatan som sammanbinder Stångjärnsagatan och Välljärnsgatan namnet Mursmäckagränd.

Motivering till namnet

Namnet knyter an till kategorin som finns i området, järnhanteringen vid Surahammars bruk.

Flygfoto med illustration av planområdet och Mursmäckagränd på Bäckby.

Flygfoto med illustration av planområdet och Mursmäckagränd på Bäckby