Närlundagatan vid avfart Irsta

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 19 maj 2022.

I samband med detaljplanen för avfart Irsta, dp 1918, fick en ny gata sitt namn. Gatan i planområdets södra del fick namnet Närlundagatan.

Namnet är taget efter ett området som ligger i närheten.

Kartbild med Närlundgatans sträckning norr om Irsta.

Kartbild med Närlundgatans sträckning norr om Irsta