Norra Billsta

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 26 augusti 2021.

I detaljplanen dp 1915 skapas ett nytt område på Norra Billsta med tre nya gator. Infartsvägen från Skultunavägen heter Eklidsvägen. För den östra kvartersgatan är namnet Bladvägen. För den västra kvartersgatan är namnet Barkvägen.

Motivering till namnen

Eklidsvägen

Namn efter intilliggande bostadshus med adress Rönnby Ekliden.

Barkvägen och Bladvägen

Namnet associerar till den anslutande vägen Ekliden.

Karta över området på Norra Billsta där de nya gatorna Barkvägen, Bladvägen och Eklidsvägen ligger.

Karta över området på Norra Billsta