Ringvallsgatan

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 29 september 2022.

I september 2022 togs beslut om att sätta namn på en ny gata på Gideonsberg. Det ska byggas en ny idrottshall bakom Emausskolan. Det stråk som passerar förbi saknar gatunamn och det orsakar problem för adressättningen. Stråket har fått namnet Ringvallsgatan.

Motivering till namnet

Gatan ges namnet Ringvallsgatan för att anknyta till idrottsarenan Ringvallen.

Kartbild med ungefärlig sträckning för Ringvallstagatan markerad med röd streckad linje.

Kartbild med ungefärlig sträckning för Ringvallsgatan