Sabelgatan på Kungsängen

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 16 december 2021.

I detaljplanen dp 1924 för det nya polishuset på Kungsängen fick en ny gata sitt namn i mars 2022. Gatan som går genom planområdet fick namnet Sabelgatan.

Motivering till namnet

Gatunamnet anknyter till gatan mittemot med namnet Värjgatan, vilket namn har anknytning till det förutvarande Västmanlands infanteri regemente, I 18, i Viksäng.

Karta över Sabelgatan på Kungsängen.

Karta över Sabelgatan på Kungsängen