Sätramotet

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 23 februari 2023.

I februari togs beslut om att sätta namn på en ny cirkulations­plats längs Norrleden i anslutning till Sätra. Den ska heta Sätramotet.

Motivering till namnet

Det har byggts en ny cirkulationsplats vid Sätras ena infart. Namnet utgår från namnet på området Sätra.

Kartbild över Sätramotet.

Karta över cirkulationsplatsen Sätramotet