Stålverksgränd på Bäckby

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 28 januari 2021.

I detaljplanen dp 1848 skapas en ny gata på östra Bäckby. Den heter Stålverksgränd och är en återvändsgata med infart från Stålverksgatan.

Motivering till namnet

Namnet knyter an till namnet Stålverksgatan och är kopplat till kategorin för området: järnhanteringen vid Surahammars bruk.

Detaljplan för del av Västerås 2:19 och 2:67, Bäckby, dp 1848

Tillbaka till sidan Adresser och namnsättning

Illustration över planområdet på Bäckby där Stålverksgränd ligger.

Illustration över planområdet på Bäckby där Stålverksgränd ligger