Strömledningsgränd

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 23 februari 2023.

I februari togs beslut om att sätta namn på en återvändsgata som ligger i sydvästra hörnet av Tunbytorp och ansluter till Strömledningsgatan.

Motivering till namnet

Byggnaderna längs återvändsgatan som ansluter till Strömledningsgatan har ökat i antal. Det är även troligt att det kommer byggas fler byggnader. Eftersom byggnaderna i dag har adress längs Strömledningsgatan har det blivit brist på adresser och därmed svårt att lösa adressfrågan. Att ge gatan ett namn löser adressfrågan.

Kartbild över Strömledningsgränd på Tunbytorp.

Karta över Strömledningsgränd på Tunbytorp